Základní problémy při provozu kotlů spalujících biopaliva

Ing. Ján Kudlovský
odborný poradca
Košice

Znižovanie zásob fosílnych palív, najmä ropy a naliehavé potreby ochrany prírodného a životného prostredia, hlavne zníženia produkcie CO2 a iných ovzdušie znečisťujúcich škodlivých látok,  vyvolal i zvýšený záujem  o využívanie energie obnoviteľných zdrojov vrátane  biomasy.

Pokračování textu Základní problémy při provozu kotlů spalujících biopaliva