Kontroly spalinových cest dle vyhl.č.34/2016 Sb.

Úvodní stránka Fóra Plynová zařízení Kontroly spalinových cest dle vyhl.č.34/2016 Sb.

Zvolené téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (1 diskutujícího) se naposledy zapojil uživatel  Valtr Sodomka – APOKS a poslední změna proběhla před 2 týdny, 2 dny.

 • Autor
  Příspěvky
 • #5547 odpověď

  Štefan Hlaváč RT TNS, PZ

  Na několika seminářích slýchávám, že kontroly spal. cest u plynových kotlů, tedy –B- kotlů, není potřeba, protože ve spalinové cestě nemůže dojít k požáru.
  Pokud je mezi námi revizní technik PZ, který tento pokyn považuje za správný, tak zde odkaz na TPG 704 01, čl.8.1.6:
  Pokud je při provozu OPZ využíván komín nebo kouřovod(spalinová cesta), platí NV č. 91/20010 Sb. = nahrazeno viz výše uvedená vyhláška.
  Příklad: Při provozní revizi si RT PZ nevyžádá předložení kontroly spalinové cesty a dojde k nadýchání spalin a poškození zdraví nebo smrt.
  RT PZ nesplnil povinnosti, které mu ukládá TPG 704 01.

 • #5590 odpověď

  Valtr Sodomka – APOKS

  V roce 2016 došlo ke značnému legislativnímu posunu v této věci:
  1.- do zákona 133/1985 Sb. (Požární zákon) byly doplněny články týkající se definice spalinové cesty, jakož i povinností vyplývajících z jejího provozu;
  2.- byla vydána prováděcí vyhláška 34/2016 Sb. (O čištění, kontrole a revizi spalinové cesty), která nahradila dříve platné NV č.91/2010 Sb..
  Z výše uvedeného vyplývá, že (zjednodušeně řečeno) za spalinovou cestu se považuje každá dutina určená k odvodu spalin bez ohledu na typ spotřebiče (tedy i VŠECHNY plynové kotle – i kondenzační) s výjimkou WAW do 7 kW, a že spalinové cesty od VŠECH SPOTŘEBIČŮ podléhají povinnosti revize, kontroly a čištění (buď dle vyhlášky nebo předpisu výrobce).
  Vysoká nepravděpodobnost ohrožení požárem sazí v případě plynových spotřebičů v žádném případě neznamená, že nemůže dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku jiným způsobem.
  Zprovoznění jakéhokoliv spotřebiče produkujícího spaliny bez revize spalinové cesty, případně jeho provoz bez pravidelných kontrol spalinové cesty je tedy přímým porušením zákona.

Odpověď na: Kontroly spalinových cest dle vyhl.č.34/2016 Sb.
Osobní informace: