Provozní revize plynových zařízení

Úvodní stránka Fóra Plynová zařízení Provozní revize plynových zařízení

Zvolené téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (1 diskutujícího) se naposledy zapojil uživatel  Štefan Hlaváč RT TNS, PZ a poslední změna proběhla před 1 týdnem, 6 dny.

 • Autor
  Příspěvky
 • #5584 odpověď

  Štefan Hlaváč RT TNS, PZ

  Velmi často se setkávám s tím, že provozovatel pozve revizního technika k provedení provozní revize 3 roky od výchozí revize.
  Tato zažitá praxe je „tolerována“ také kontrolními orgány.
  Provozní revize se musí provádět na zařízení v provozu.
  Tedy: Po výchozí revizi, kdy ještě zařízení nebylo v provozu se plynové zařízení předá provozovateli a zařízení je od této chvíle v provozu. Nemůže se provozovat tři roky pouze s výchozí revizí.
  Proč?
  Vyhláška č. 21/1979 Sb. § 8 Provoz zařízení
  Provozovatel je povinen:
  a) zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,
  Dále:
  Vyhláška č. 85/1978 Sb. § 7 Provozní revize
  (1) na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace povinny zajistit provádění provozních revizí.
  A nakonec:
  ČSN 38 6405 Plynová zařízení – zásady provozu
  Předmět normy: Platí pro obsluhu, provádění kontrol a revizí, vedení provozního deníku, zpracování MPŘ a PROVOZ plynových zařízení.
  Názvosloví:
  Revize – celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popř. měřením, zjišťuje PROVOZNÍ bezpečnost a spolehlivost zařízení a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost pracovníků pověřených obsluhou.
  Dále z normy:
  Místní provozní řád zpracuje provozovatel do jednoho měsíce od zahájení provozu.
  Zahájením provozu se rozumí okamžik, kdy organizace začala zařízení provozovat po ukončení předepsaných zkoušek a revizí.

  Závěrem.
  Provoz plynového zařízení pouze s Výchozí revizí považuji za porušení povinností provozovatele.
  Provozuje zařízení tři roky bez provozní revize.

 • #5651 odpověď

  Štefan Hlaváč RT TNS, PZ

  V novém návrhu NV na PZ, jsou opět nejasnosti, kdy se má provést první provozní revize.
  Výchozí revize se provádí na zařízení před uvedením do provozu.
  Na plynovém zařízení, které je v provozu se provádí provozní revize.
  Provozní revize se provádí do konce kalendářního měsíce uplynutí lhůty.
  Pozn.
  Jaké lhůty?
  Od první provozní revize?
  Dle tabulky se provozní revize provádí 1x za tři roky.

  Někdo si vyloží, že jakmile se zařízení uvede do provozu, musí se provést provozní revize.
  Jiný zase, že až po třech letech od Výchozí revize.
  ——————–
  Tak jako v NV pro tlaková zařízení, by mělo být napsáno:
  Provozní revize se provádí při uvádění zařízení do provozu.

Odpověď na: Provozní revize plynových zařízení
Osobní informace: