Průmyslový plynovod

Úvodní stránka Fóra Plynová zařízení Průmyslový plynovod

Zvolené téma obsahuje celkem 8 odpovědí. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel  Štefan Hlaváč RT TNS, PZ a poslední změna proběhla před 2 týdny.

 • Autor
  Příspěvky
 • #5516 odpověď

  Štefan Hlaváč RT TNS, PZ

  TPG 703 01 Průmyslové plynovody, názvosloví:
  Průmyslový plynovod s plyny pro průmyslové využití, dělíme na NTL, STL a VTL průmyslové plynovody.

  ČSN EN 15001-1,2 Plynovody pro průmyslové využití s tlakem vyšším než 0,5 bar/50 kPa/.
  Zde v předmětu normy je uvedeno, že pro plynovody s průmyslovým využitím s tlakem do 0,5 bar, platí ČSN EN 1775.

  Otázka zní:
  K čemu je v TPG 703 01 rozdělení průmyslových plynovodů dle tlaku?
  NTL do 5 kPa, STL do 4 bar/400 kPa/….když:
  Na průmyslové plynovody pro průmyslové využití s tlakem do 50 kPa, platí norma na domovní plynovody.

  Dle Osvědčení TIČR tedy stačí na montáž a revize průmyslových plynovodů pro průmyslové využití s tlakem do 50 kPa, rozsah -F1- = domovní plynovody, protože je to plynovod dle ČSN EN 1775.
  TPG 704 01 OPZ v budovách = ČSN EN 1775 Plynovody v budovách.

  Příklad:
  V průmyslové zóně se buduje plynovod s provozním tlakem 300 kPa a 30 kPa, ten je pro plynovou pec pro finální výrobky na trh.
  Tedy jasný průmyslový plynovod s plynem pro průmyslové využití dle TPG 703 01. Tedy -F2-.
  Na tomto plynovodu je regulační řada, která snižuje tlak na 30 kPa a dále je plynovod o tomto tlaku.
  Tento plynovod už není už není dle TIČR, rozsah -F2-, ale je to plynovod rozsah -F1-/ tlak 30 kPa/.
  Takže dodavatel plynovodu, který montuje a reviduje domovní plynovody pro domy, paneláky a pod. může montovat a revidovat plynovod pro průmyslové využití do tlaku 50 kPa v průmyslové hale.
  Závěrem.
  Jeden plynovod v průmyslu od HUP OPZ po průmyslovou pec, podle F2 a F1.

 • #5542 odpověď

  ing.Miroslav Brotánek

  Odpověd – Ing. Miroslav Brotánek
  Nejprve jak vlastně zní otázka:
  1. Jeden plynovod v průmyslu od HUP po uzávěr OPZ pro průmyslovou pec podle F2 a F1
  2. K čemu je v TPG 703 01 rozdělení průmyslových plynovodů dle tlaku?
  NTL do 5 kPa, STL do 4 bar/400 kPa/….když:
  Na průmyslové plynovody pro průmyslové využití s tlakem do 50 kPa, platí norma na domovní plynovody

  Pro jasnou odpověď si nutno vysvětlit co je průmyslový a domovní plynovod
  Pro jasné vysvětlení je vhodné poukázat na vývojovém diagramu plynovodu

  Je MOP větší jak 5 barů ano potom průmyslový plynovod
  ne
  je plynovod veden v průmyslovém závodě ne potom domovní plynovod
  ano
  jedná se o plynovod pro průmyslové využití ne potom domoní plynovod
  ano
  průmyslový plynovod

  V roce 2012 byly na stránkách TIČR uvedeny „Příklady vyhrazených plynových zařízeních podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. v platném znění, i když se v upozornění pro uživatele, že se jedná pouze o informativní příklady, které mohou být měněny a doplňovány v případě potřeby a z nich cituji:
  F1 – Domovní plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí např. plynovody v budovách na zemní plyn a bioplyn z materiálu ocel, měď, vícevrstvé potrubí, nerezové kovové potrubí, také vnější domovní plynovody s uložením do země s materiálu PE, bralenu, apod.
  F2 – Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí – např. rozvody hutních plynů, ale i zemního plynu v průmyslových objektech – z materiálu ocel, měď, vícevrstvé potrubí, nerezové kovové potrubí, také vnější plynovody s uložením do země z materiálu PE, bralenu apod.

  Závěr pro otázku 1:
  Odpověď na uvedený příklad:
  Příklad:
  V průmyslové zóně se buduje plynovod s provozním tlakem 300 kPa a 30 kPa, ten je pro plynovou pec pro finální výrobky na trh.
  Tedy jasný průmyslový plynovod s plynem pro průmyslové využití dle TPG 703 01. Tedy -F2-.
  Na tomto plynovodu je regulační řada, která snižuje tlak na 30 kPa a dále je plynovod o tomto tlaku.
  Toto je jasný středotlaký průmyslový plynovod o rozsahu 0,05 bar (5 kPa) až 4 bary (400 kPa), kam patří i 30 kPa, ale i při nízkotlakém a průmyslovém využití se stále jedná o průmyslový plynovod.
  Tento plynovod sloužící pro průmyslové využití provoz plynové pece (průmysl) je stále průmyslový plynovod . takže postačí F2.
  Ale doporučuji mít oba rozsahy F2 a F1 neb dle vývojového diagramu se může měnit průmyslový plynovod na domovní.

  Závěr druhé otázky:
  Nízkotlaký průmyslový plynovod pro případ tlaku do 5 kpa a zařízení pro průmyslové využití.

  Pro vysvětlení druhé otázky

  ČSN EN 15001-1 Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití
  Tato evropská norma stanovuje podrobné funkční požadavky:
  -Plynovodů pro průmyslové využití a jejich součásti s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar
  -A plynovodů v budovách (domovní a komerční) s provozním tlakem vyšším než 5 bar
  Od výstupu z předávacího místa dodavatele plynu až ke vstupnímu připojení plynového spotřebiče, obvykle k uzávěru spotřebiče. Tato evropská norma platí rovněž pro část vstupního připojení plynového spotřebiče sestávajícího z plynovodu, na níž se nevztahuje příslušná norma pro daný spotřebič.

  TPG 703 01 Průmyslové plynovody zemního, degazačního, koksárenského, vysokopecního, konvertorového a generátorového plynu a bioplynu
  1.Rozsah platnosti
  1.1.Tato technická pravidla platí pro plynovody s provozním tlakem do 60 bar (6 MPa) včetně od výstupu ze sítě provozovatele přepravní a distribuční soustavy v předávacím místě (zpravidla hlavní uzávěr plynu – HUP), k vstupnímu připojení spotřebičů a technologických zařízení odběratelů (zákazníků, ve kterých se plyn spaluje, a pro plynovody s plyny vlastní výroby a plyny vznikající v průmyslových závodech jako produkt výrobních technologických procesů.
  1.3.Tato technická pravidla platí pro průmyslové plynovody realizované na stavbách, za které nese zodpovědnost provozovatel (uživatel).
  1.6.Tato pravidla neplatí pro plynovody v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar (0,5 MPa) včetně a dále pro plynovody v průmyslu s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar (0,5 MPa) včetně, které neslouží průmyslovému využití pro které platí ČSN EN 1775 a TPG 704 01 (např. plynovody v elektrárnách nebo kotelnách v průmyslových závodech a nemocnicích).
  1.7.Tato pravidla neplatí pro LPG, technické plyny a technologické rozvody plynů, které se nespalují.
  2.1 Názvosloví
  2.1.4 Nízkotlaký průmyslový plynovod – plynovod s nejvyšším provozním tlakem do 0,05 bar (5 kPa) včetně.
  2.1.5. Středotlaký průmyslový plynovod – plynovod s nejvyšším provozním tlakem nad 0,05 bar (5 kPa) do 4 bar (400 kPa) včetně.
  2.1.6. Vysokotlaký průmyslový plynovod – plynovod s nejvyšším provozním tlakem nad 4 bar (0,4 MPa) do 60 bar (6 MPa) včetně.
  2.1.7. Průmyslový plynovod – plynovod s plyny pro průmyslové využití, počínaje hlavním uzávěrem plynu na konci plynovodní přípojky provozovatele přepravní a distribuční soustavy, nebo s plyny vznikajícími jako produkt výrobních technologických procesů, až ke vstupnímu připojení plynových spotřebičů a technologických zařízení, ve kterých se plyn spaluje.
  Plynovod pro průmyslové využití je plynovod, na který se připojují spotřebiče a technologická zařízení zákazníků – právnických a podnikajících fyzických osob, které vyrábějí průmyslovým způsobem výrobky pro trh a vlastní potřebu (např. výroba výrobních prostředků, spotřebního zboží, výroba elektrické energie v elektrárnách, výroba tepla v teplárnách, výroba technologického tepla k výrobním procesům apod.).
  Plynovod pro neprůmyslové využití je plynovod, na který se připojují spotřebiče zákazníků v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách (např. obytný dům, administrativní budova, divadlo, kino, nemocnice apod.).
  Pro účely pravidel TPG 703 01 – průmyslové plynovody se za průmyslový plynovod považuje i plynovod v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách s provozním tlakem nad 5 bar (0,5 MPa).

  Citace z ČSN EN 1775 ed. 2 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak menší 5 bar
  1.Předmět normy
  Tato norma určuje hlavní zásady týkající se domovních plynovodů
  Tato norma platí pro:
  – plynové rozvody v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetně
  – průmyslové plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 0,5 baru včetně
  Pozn. Pro průmyslové plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 0,5 baru, nebo pro všechn plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 5 barů platí ČSN EN 15001-1
  3. Termíny a definice
  3.2.11 bytový dům
  Budova, která obsahuje, alespoň jeden nebo více bytů, s vyloučením oblastí sloužícíh zásadně obchodním činnostem nebo veřejně přístupných oblastí
  3.2.12 veřejně přístupná budova
  Budova obsahující zejména části přístupné (Takovou budovou může být škola, nemocnice, kino, nádraží, obchod, apod. Zde ale veřejnost nemusí mít nutně přístup do všech částí budovy )např. do operačních sálů nemocnice apod.))
  3.2.13 komerční budova
  Budova obsahující pouze oblasti vyhrazené obchodním činnostem s vyjímkou průmyslových výrobních závodů (takovou budovou může být kancelářská budova, sklad, apod.)

  TPG 70401 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
  Tato technická pravidla vycházející z ČSN EN 1775 ed.2, stanovují podrobnější požadavky pro odběrná plynová zařízení o provozním tlaku do 0,5 MPas (5bar) včetně a pro umísťování a připojování plynových spotřebičů s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW. U vyšších výkonů je možné postupovat analogicky při dodržení příslušných předpisů.
  Tato pravidla neplatí pro LPG a dále neplatí pro umisťování spotřebičů v mobilních zařízeních, např. ve vozidlech, maringotkách, obytných přívěsech, železničních jídelních vozech a lodích. V těchto zařízeních se spotřebiče umisťují podle dokumentace výrobce mobilního zařízení.
  V pravidlech je popsáno umísťování spotřebičů v bytových prostorech tj. rodinné domy, byty pro bydlení a individuální rekreaci a pokoje pro ubytování včetně prostor hygienického zařízení. A umisťování spotřebičů v nebytových prostorech t. místnosti určené k pracovní činnosti, podnikání a shromažďování osob a prostory s nimi související (kanceláře, učebny, sociální, hygienická a zdravotnická zařízení, laboratoře, kina, divadla, sály, velkokuchyně, dílny, chodby, schodiště, sklady, garáže, prádelny, kotelny apod.), pokud nejsou součástí rodinného domu nebo stavby pro individuální rekreace.

 • #5543 odpověď

  Štefan Hlaváč RT TNS, PZ

  Odpověď na uvedený příklad:
  Příklad:
  V průmyslové zóně se buduje plynovod s provozním tlakem 300 kPa a 30 kPa, ten je pro plynovou pec pro finální výrobky na trh.
  Tedy jasný průmyslový plynovod s plynem pro průmyslové využití dle TPG 703 01. Tedy -F2-.
  Na tomto plynovodu je regulační řada, která snižuje tlak na 30 kPa a dále je plynovod o tomto tlaku.
  Toto je jasný středotlaký průmyslový plynovod o rozsahu 0,05 bar (5 kPa) až 4 bary (400 kPa), kam patří i 30 kPa, ale i při nízkotlakém a průmyslovém využití se stále jedná o průmyslový plynovod.
  Tento plynovod sloužící pro průmyslové využití provoz plynové pece (průmysl) je stále průmyslový plynovod . takže postačí F2.
  Ale doporučuji mít oba rozsahy F2 a F1 neb dle vývojového diagramu se může měnit průmyslový plynovod na domovní.
  ——————————————————————————————————-
  Zrovna na toto jsem poukázal. Zmatek v názvosloví a rozsah platnosti dle TPG 703 01 a ČSN EN 15001-1,2.
  V průmyslovém objektu je průmyslový plynovod, ale také domovní plynovod dle ČSN EN 1775.
  Příklad: Existuje průmyslový objekt, kde je provozní přetlak 45 kPa, Z VTL RS je průmyslový plynovod do několik hal, kotelen, pro zářiče, AE…stovky spotřebičů. Ale hlavně dvě obrovské tunelové pece pro finální výrobky.
  No a tento páteřový plynovod pro dvě pece o celkové délce cca kilometr, je DOMOVNÍ!!!
  Myslím si, že se nelze spokojit s tím, že při platnosti výše uvedených předpisů budeme hledat kličky…ano je to dle F1 ale také dle F2.
  Ale zde se musí opět vrátit rozdělení domovních a průmyslových plynovodů do normálu.
  Myslím tím to, že v průmyslových objektech = plynovod s plynem pro průmyslové využití o jakémkoliv tlaku má být plynovod průmyslový.
  Mám také stanovisko o rozdělení plynovodů, ale jaksi se zde zapomnělo na těch 50 kPa !!!

 • #5546 odpověď

  Štefan Hlaváč RT TNS, PZ

  Definice dle Vašeho příspěvku, TPG 703 01:
  1.6.Tato pravidla neplatí pro plynovody v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar (0,5 MPa) včetně a dále pro plynovody v průmyslu s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar (0,5 MPa) včetně, které neslouží průmyslovému využití pro které platí ČSN EN 1775 a TPG 704 01 (např. plynovody v elektrárnách nebo kotelnách v průmyslových závodech a nemocnicích).

  Definice v ČSN EN 15001-1,2:
  Zde v předmětu normy je uvedeno, že pro plynovody s průmyslovým využitím s tlakem do 0,5 bar,
  platí ČSN EN 1775.
  Tedy tato norma platí pro průmyslové plynovody s plynem pro průmyslové využití až od 0,5 bar /50 kPa/.

  Zde zmatky vytvořené zpracovateli jak TPG, tak i normy !!!

  Jedni říkají:
  TPG je zpracováno pro Česko – tedy platí TPG a ne norma.
  Jiní říkají:
  ČSN EN je vyšší předpis – tedy platí norma.

  • #5552 odpověď

   ing.Miroslav Brotánek

   Zde dle příspěvku, nutno aby RT PZ požádal ÚNMZ a SÚIP o změnu předpisů a norem včetně TPG, sám uvádí že jsou ze zmatky, ale plynová pec stále pro průmyslové užití a tedy průmyslový nízkotlaký, nebo středotlaký plynovod, i když nebylo vyloučeno, že se dle výše uvedeného mění v domovní plynovod a doporučen rozsah F1 a F2, ale ne pro tento případ.

 • #5567 odpověď

  Štefan Hlaváč RT TNS, PZ

  Další příklad.
  Z průmyslového plynovodu 300 kPa, byla vysazena odbočka pro plynovou kotelnu, kterou později změnili na místnost se dvěma 49 kW. Dodavatel provedl a revidoval jako domovní plynovod. Při kolaudaci inspekce OIP zneplatnila revizi a revizák musel přepsat na průmyslový plynovod.
  Důvod:
  Když je nová odbočka z průmyslového plynovodu, i když je vsazen trasový uzávěr, tak tato odbočka až ke kotlům je také průmyslový plynovod.
  Tato odbočka pro neprůmyslové využití /pro vytápění kotli/, by měla být v kategorii „domovní plynovod“.

 • #5568 odpověď

  Štefan Hlaváč RT TNS, PZ

  Další příklad prolínání průmyslového a domovního plynovodu z průmyslové haly.
  Hlavní plynovod 300 kPa pro dvě lakovny a sušičky /výrobky na trh/ je průmyslový plynovod.
  Uprostřed haly je rozdělovač odběrů a další plynovod 300 kPa je veden do kotelny II kategorie.
  První plynovod k průmyslovým tepelným zařízení = F2.
  Druhý plynovod od rozdělovače odběrů pro kotelnu = F1

  Nebo celý plynovod až po HUK je také průmyslový plynovod? Je to odbočka z průmyslového plynovodu.
  Děkuji za vyjádření.

 • #5611 odpověď

  technickaz
  Správce

  Dobrý den,

  Ing. Miroslav Brotánek nám do redakce zaslal vývojový diagram pro určení domovního/průmyslového plynovodu:

 • #5626 odpověď

  Štefan Hlaváč RT TNS, PZ

  Tak tento diagram mám,je od ČSTZ a je zpracovaný pouze dle TPG 703 01.
  Já zde v tomto příspěvku poukazuji na rozdíly v pohledu na to, co je a co není průmyslový plynovod s plynem pro průmyslové využití dle ČSN EN 15001-1,2 a ČSN EN 1775.
  Jsou to právě ty provozní tlaky do 0,5 bar a nad 0,5 bar.

  Chaos v předpisech.
  K čemu máme normy a současně TPG na stejné zařízení, když jsou rozdílné…

  Dále např:
  ČSN EN 1775 Termíny a definice čl. 3.2.3 domovní plynovod
  plynovod od předávacího místa plynu k uzávěru spotřebiče.
  TPG 703 01 Názvosloví čl. 2.4 Domovní plynovod
  Plynovod od předávacího místa plynu ke vstupnímu připojení spotřebiče.
  ČSN EN 1775 Lisované spoje musí být umístěny ve větraných a přístupných prostorech.
  Pozn: Nelze vést pod omítkou.
  TPG 704 01 Nerozebiratelný spoj je spoj vytvořená …lisováním…nelze rozebrat.
  V případě vedení plynovodu pod omítkou mus být splněno…mimo jiné:
  plynovod musí být bez rozebiratelných spojů
  Pozn: Lze ho vést pod omítkou.

  A opět pro co ČSN EN 1775 platí?
  Platí …mimo jiné…pro průmyslové plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 0,5 bar.
  Rozsah platnosti TPG 704 01
  Tato technická pravidla se používají s využitím ustanovení ČSN EN 1775.

  Možná by bylo lepší, kdyby se tvůrci normy a tvůrci TPG sedli spolu a vytvářeli shodu.

Odpověď na: Průmyslový plynovod
Osobní informace: