Návrh zákona o nouzových zásobách ropy

kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná úprava je nezbytná k zajištění řádné implementace Prováděcí směrnice do právního řádu ČR. Návrh zákona je zaměřen na technickou úpravu § 2 odst. 3., kde dochází ke změně termínu přepočtu výše nouzových zásob, a to z 31. března na 30. června každého roku. Neprovedení transpozice by pro ČR znamenalo neplnění závazku vyplývajícího z členství EU, tudíž by byla transpozice považována za nesplněnou.

Aktuální stav legislativního procesu:

22.10.2019 – V prvním jednacím dni 35. schůze návrh zákona dosud neprojednán.

15.10.2019 – Návrh zákona je zařazen na pořad 35. schůze poslanecké sněmovny pod položkou 51. k projednání v prvním čtení.

20.7.2019 – Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 552/0 dne 18. 7. 2019.
Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Staněk a navrhl přikázat k projednání: Hospodářskému výboru

16.7.2019 – Na portálu ODOK byla publikován návrh zákona a prováděcí předpisy schválené Vládou.

Materiál k zákonu na protálu ODOK.