Návrh zákona o nouzových zásobách ropy

kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná úprava je nezbytná k zajištění řádné implementace Prováděcí směrnice do právního řádu ČR. Návrh zákona je zaměřen na technickou úpravu § 2 odst. 3., kde dochází ke změně termínu přepočtu výše nouzových zásob, a to z 31. března na 30. června každého roku. Neprovedení transpozice by pro ČR znamenalo neplnění závazku vyplývajícího z členství EU, tudíž by byla transpozice považována za nesplněnou.

Aktuální stav legislativního procesu:

16.7.2019 – Na portálu ODOK byla publikován návrh zákona a prováděcí předpisy schválené Vládou.

Materiál k zákonu na protálu ODOK.