Návrh zákona o VTZ

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
(zákon o vyhrazených technických zařízeních)


Aktuální stav legislativního procesu:

21.6.2019 – Na portálu ODOK byla publikován návrh zákona a prováděcí předpisy schválené Vládou.

17.6.2019 – Na pravidelném zasedání Vláda České republiky schválila dopracovanou verzi zákona a prováděcích předpisů. Materiál je zařazen k dalšímu projednání v Poslanecké sněmovně.

13.5.2019 – Na portálu ODOK zveřejněna dopracovaná verze návrhu zákona předkladatelem (MPSV).

7.3.2019 – Legislativní rada vlády (LRV) na svém 217. zasedání přerušila projednávání návrhu zákona za účelem jeho dopracování předkladatelem (MPSV) ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

Materiál k zákonu na portálu ODOK