Návrh zákona o VTZ

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
(zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Kontaktní formulář pro pokládání dotazů, námětů a připomínek

Aktuální stav legislativního procesu:

22.10.2019 – Po prvním jednacím dni 35. schůze stav nezměněn. Tzn. návrh zákona dosud neprojednán.

16.10.2019 – Vládní návrh zákona byl zařazen na program 35. schůze Poslanecké sněmovny parlamentu mezi další legislativu v prvém čtení (bod 47.). Nezbývá než konstatovat, že zákon se opět nenalézá mezi takzvaně pevně projednanými body a prioritou 35. schůze je projednání vládního návrhu zákona o rozpočtu. Z tohoto důvodu se dá očekávat, že zákon nebude projednán v prvním čtení ani na této schůzi.

30.9.2019 – Návrh zákona o VTZ nebyl projednán na 34. schůzi v prvním čtení projednán.
V souvislosti s dotazy na jeho údajné vejití v platnost k 1.1.2020 APTI sděluje, že zákon evidentně nemá pro parlamentní strany žádnou zásadní prioritu a pravděpodobnost, že se jej v PSP vůbec podaří projednat do konce tohoto roku v prvním čtení je velmi nízká.
Zákon a prováděcí předpisy existují v tuto chvíli pouze v návrhovém znění a již v tuto chvíli řada odborných subjektů s jejich obsahem důrazně nesouhlasí a připravuje jejich připomínkování. Dá se tedy očekávat, že tato legislativa projde výraznými změnami, než vstoupí v platnost.

13.9.2019 – 34. schůze je přerušena do 24.9.2019, 14,00. O návrhu zákona zatím poslanci nejednali (dosud bylo projednáno 21 z 318 bodů schůze).

10.9.2019 – 34. schůze Poslanecké sněmovny parlamentu. Návrh zákona je zařazen na program schůze a pokud bude odhlasován konečný program schůze, bude projednáván v prvním čtení.

29.8.2019 – Návrh zákona je zařazen do programu 34. schůze Poslanecké sněmovny prvním čtení, která se bude konat 10. září 2019.
Sněmovní tisk č. 535/0
Zpravodajem byla určena Mgr. Andrea Babišová, garantem je Výbor pro sociální politiku.

21.6.2019 – Na portálu ODOK byla publikován návrh zákona a prováděcí předpisy schválené Vládou.

17.6.2019 – Na pravidelném zasedání Vláda České republiky schválila dopracovanou verzi zákona a prováděcích předpisů. Materiál je zařazen k dalšímu projednání v Poslanecké sněmovně.

13.5.2019 – Na portálu ODOK zveřejněna dopracovaná verze návrhu zákona předkladatelem (MPSV).

7.3.2019 – Legislativní rada vlády (LRV) na svém 217. zasedání přerušila projednávání návrhu zákona za účelem jeho dopracování předkladatelem (MPSV) ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

Materiál k zákonu na portálu ODOK