Návrh zákona o VTZ

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
(zákon o vyhrazených technických zařízeních)


Aktuální stav legislativního procesu:

7.3.2019 – Legislativní rada vlády (LRV) na svém 217. zasedání přerušila projednávání návrhu zákona za účelem jeho dopracování předkladatelem (MPSV) ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

Materiál k zákonu na portálu ODOK

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů