Seznam právních předpisů

Registr právních předpisů pro vyhrazená technická zařízení
  1. BOZP
  2. ENERGETIKA
  3. POŽÁRNÍ OCHRANA
  4. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
  5. METROLOGIE
  6. IRZ (Integrovaný registr znečišťování životního prostředí)
  7. CHEMICKÉ LÁTKY
  8. PREVENCE VÁŽNÝCH HAVÁRIÍ
  9. GDPR

Legislativní předpisy pro vyhrazená technická zařízení

Zákony

22/1997 Sb.
Technické požadavky na výrobky.

71/2000 Sb.
kterým se mění zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Vyhlášky

21/1979 Sb.
kterou určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
Změna 554/1990 Sb.

Nařízení vlády

168/1997 Sb.
Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

170/1997 Sb.
Technické požadavky na strojní zařízení.

175/1997 Sb.
Technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.

177/1997 Sb.
Technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

179/1997 Sb.
Grafická podoba české značky shody umístěné na výrobku.

80/1999 Sb.
Změna technických požadavků na jednoduché tlakové nádoby.

78/1999 Sb.
Vybrané výrobky k posouzení shody.

182/1999 Sb.
Technické požadavky na tlaková zařízení.