6. IRZ (Integrovaný registr znečišťování životního prostředí)

Zákony

25/2008 Sb.
o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

145/2008 Sb.
kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES)

166/2006
kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů