Organizační pokyny

Místo konání:

Dům techniky
Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem

GPS: 50°39’57.9″N 14°02’27.9″E

Parkování:

Pro parkování je možné využít parkoviště a komunikace v okolí.

Dopravní spojení:

Zastávky trolejbusu: Hilarova, linky MHD č. 55, 51, 53, 454, 453, 15, 7, 2, pak cca 150 m pěšky nebo Stříbrnické nivy linky MHD č. 52, 53, 54, 43. Tato zastávka se nachází cca 650 m od vchodu do budovy.

Vložné 1.550,00 Kč včetně 21% DPH

(základ 1.281,00 Kč + DPH 21% 269,00 Kč)
Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, elektronickou publikaci a občerstvení.

Platbu za vložné poukažte na účet organizátora semináře
Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382, Líbeznice
vedený u Komerční banky, a. s., Praha 2,
č.ú.:19-2226570267/0100,
variabilní symbol 31811,
konstantní symbol 0308.

Daňový doklad bude předán účastníkům semináře nejpozději
2u registrace.

Informace, přihlášky, platby:


Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382,
Líbeznice, 250 65

IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Manager akce: Ing. Miroslav Lhotský
Tel.: 283 981 818, 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na adrese: http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.
Svou účastí na akci vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Uzávěrka přihlášek: 24. 10. 2018.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů