Organizační pokyny

Bezpečný provoz plynových a tlakových zařízení

19. června 2018
Konferenční centrum Secese Plzeňského Prazdroje
U Prazdroje 64/7
Plzeň

GPS:
49°44’49.8″N 13°23’11.5″E

Parkování:
Pro parkování je možné využít omezenou kapacitu parkoviště v areálu pivovaru a komunikací v přilehlém okolí (v okolí pivovaru je zóna D, zpoplatněná tarifem 10,- Kč/hod.), také je možné využít parkovišť u nákupních center Hornbach a Tesco. Avšak vzhledem k poněkud neformálnějšímu pojetí této akce doporučujeme využít jiných možností dopravy.

Dopravní spojení:
Areál pivovaru je v docházkové vzdálenosti od železniční stanice Plzeň Hlavní nádraží cca 400m.
MHD: zastávka Prazdroj, linky 12, 13, 28.

Vložné: 1.550,00 Kč
(základ 1.281,00 Kč + DPH 21% 269,00 Kč)
Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, sborník přednášek na CD-ROM a občerstvení.

Bonus za včasnou platbu:
Každý účastník, který odešle závaznou přihlášku a také provede platbu tak, aby byla připsána na účtu organizátora nejpozději do 12. 6. 2018, obdrží jako poděkování láhev kvalitního vína u registrace.

Informace, přihlášky, platby:
Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382, Líbeznice, 25065.
Manager akce: Ing. Miroslav Lhotský
Tel.: 283 981 818, 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na
http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/. Svou účastí vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete nejpozději do 11. 5. 2018 na adresu: konference@medim.cz, nebo poštou na adresu:
Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice.

Přihlásit se je možné také elektronicky on-line vyplněním formuláře
na portálu www.technicka-zarizeni.cz.

Platbu za vložné poukažte na účet organizátora semináře
Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky, a. s., Praha 2, č.ú.:
19-2226570267/0100, variabilní symbol 190618, konstantní symbol 0308.

Daňový doklad bude předán účastníkům semináře nejpozději
u registrace.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení.

© Medim, spol. s r. o. – všechna práva vyhrazena.

 

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů