Program semináře

Bezpečný provoz plynových a tlakových zařízení

19. června 2018
Konferenční centrum Secese Plzeňského Prazdroje
U Prazdroje 64/7
Plzeň

08,00  Registrace

09,00  Odborný program – přednášky, diskuze

Program je koncipován formou aktivní komunikace mezi lektorem a posluchači

Informace o stavu přípravy Zákona o provozovaném technickém zařízení a prováděcím Nařízení vlády pro tlaková zařízení;

Výsledky kontrolní činnosti OIP v oblasti plynových a tlakových zařízení

Jak postupovat při kontrolách OIP, práva a povinnosti kontrolního a kontrolovaného subjektu

Odpovědnost jednotlivých subjektů –výrobce, dodavatel, revizní technik, provozovatel.

Zkušenosti z provozu, revizí a kontrol tlakových zařízení.

Požadavky evropských norem na kvalifikaci odborných pracovníků v oboru tlakových zařízení;

Zpracování dokumentace pro výrobce dle PED a analýza rizik

Nejčastější chyby výrobců a dovozců  v technické dokumentaci

EU prohlášení o shodě, analýza rizik, štítkování a značení nádoby

GDPR – co vyplývá pro revizní techniky a provozovatele z tohoto nařízení EU

Komentář k novým normám v technické normalizaci v oblasti svářečů, revizních techniků, ndt pracovníků a PED výrobků

Informace o novinkách v registr právních předpisů pro technická zařízení – on line

Informace o novince na portálu www.technicka-zarizeni.cz – přehled norem pro tlaková zařízení – on line

14:00  Předpokládané ukončení semináře

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů