Program semináře

Lektoři:
Ing. Jiří Brož, SCHKT
Ing. Milan Mocker, OIP pro Ústecký a Liberecký kraj
Ing. Ladislav Jirousek, OIP pro Královehradecký a Pardubický kraj
Mgr. Štěpán Stojanov, SCHKT
Jan Lhotský, APTI

08:30 Registrace, ranní káva

09:00 Zahájení, I. blok přednášek
Legislativa v oboru TZ
Evropská směrnice pro tlaková zařízení
Směrnice a předpisy pro projektování, zkoušení, provoz a údržbu Chladící zařízení a chlazení všeobecně
Tlakové nádoby a normy v chladící technice
Potrubí, hadice a jiné spojovací součásti Izolace

10:20 Coffee break

10:40 II. blok přednášek
Nové směry ve vývoji chladiv do r. 2030
Rozdělení tlakových zařízení v chladící technice
Přehled chladících systémů
Chladiva Kompresory, sběrače, výparníky, kondenzátory
Přístroje, výstroj a jistící pomocná zařízení

12:00 Oběd

13:00 III. blok přednášek
Zkušenosti z provozních kontrol tlakových zařízení
Základy bezpečnosti práce v chladící technice
Nehody a havárie u chladících zařízení
Nejčastěji zjišťované nedostatky při kontrolách
Dokumentace pro provoz, kontroly a údržbu
Kvalifikace obsluhy a odpovědných osob

14:00 Coffee break

14:20 IV. blok přednášek
Provoz tlakových zařízení, servisní postupy a opravy zařízení  Uvádění do provozu
Bezpečnosti práce při opravách
Způsoby zjišťování závad
Opravy tlakových nádob
Servis výstroje nádob
Revize a kontrolní prohlídky

15:00 Ukončení semináře

Změna programu a přednášejících vyhrazena.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů