Plynová a tlaková zařízení – poznatky z praxe

19. listopadu 2019

Dům techniky, Ústí nad Labem

Program semináře
Organizační pokyny pro účastníky
Přihláškový formulář

Tradiční regionální seminář tentokráte v novém formátu, organizovaný jako workshop pro odborníky v oblasti vyhrazených technických zařízení, který bude reagovat i na připravované novinky v legislativě VTZ s ohledem na změny vzhledem k současnému stavu.

Lektory budou přední praktici z oboru (mj. i autoři odpovědí na zrušeném portálu www.tlakinfo.cz), kteří budou připraveni diskutovat zejména problémy, které nejsou některými subjekty zcela správně vykládány, (např. rozdílné názvosloví, problematika kouřovodů, expanzomatů, …).

Nedílnou součástí je tradičně volná diskuze.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře.