Program

Plynová a tlaková zařízení – poznatky z praxe

19. listopadu 2019

Dům techniky Ústí nad Labem

Tradiční regionální seminář tentokráte v novém formátu, organizovaný jako workshop pro odborníky v oblasti vyhrazených technických zařízení, který bude reagovat i na připravované novinky v legislativě VTZ s ohledem na změny vzhledem k současnému stavu. Probírána bude také problematika provozní revize, příprava RT ke zkouškám TIČR, aktuální úkoly OIP pro kontroly tlakových a plynových zařízení a mnohé další.

Pokud máte dotaz, či námět, který byste rádi zařadili na program semináře zašlete nám jej pomocí tohoto formuláře.

Harmonogram semináře:

08,00 Registrace, ranní káva

09,00 Zahájení

11,00 Cofee break

13,00 Diskuze

15,00 Předpokládané ukončení semináře

Program:

 • Zjištěné nedostatky kontrolami OIP.
 • Tlakové nádoby stabilní.
 • Kompresorové stanice, kompresory, vzdušníky, expanzomaty.
 • Problematika kontrol spalinových cest.
 • Platná legislativa pro bezpečný provoz VTZ.
 • Právní odpovědnost jednotlivých subjektů.
 • Výsledky z kontrol plynových a tlakových zařízení.
 • Zpráva o revizi – od nabídky po předání provozovateli.
 • Místní provozní předpisy.
 • Nízkotlaké kotelny – zkušenosti revizního technika plynových a tlakových zařízení.
 • Požadavky na dokumentaci zařízení, uvádění do provozu.
 • Rizika spojená s provozem tlakových a plynových zařízení.
 • Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost.

Přednášející:

Ing. Miroslav Brotánek
předseda pracovní skupiny pro plyny, člen představenstva
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s.

Štefan Hlaváč
revizní technik PZ a TZ, Plynotlak Kadaň

Ing. Jiří Kotnauer
soudní znalec, OIP pro Ústecký a Liberecký kraj

Ing. Milan Mocker
OIP pro Ústecký a Liberecký kraj

Ing. Walter Sodomka
předseda, Komínová asociace APOKS, z.s.

Změna programu a přednášejících vyhrazena.