Lektoři

Bezpečný provoz plynových a tlakových zařízení

7. června 2018
Střední škola Polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

Ing. Zbyněk Jančík
Levion Consulitng., s.r.o., Brno
Emeritní vrchní inspektor technické sekce České obchodní inspekce
Revizní technik
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizika BOZP

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
Auditor, člen Koordinační rady TZ

Ing. Luděk Zemánek
OIP pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Jan Lhotský
Medim, spol. s r.o.
Asociace poskytovatelů technických informací
člen vědecké rady APTI, předseda komise pro elektronickou komunikaci a GDPR
Šéfredaktor portálů  www.technicka-zarizeni.cz a www.vakinfo.cz

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů