Program

Úvod
 • Význam a uplatnění tlakových zařízení v praxi
 • Bezpečnostní a hospodářské následky poruch a havárií tlakových zařízení
Základní požadavky na integrální kvalitu tlakových zařízení
 • Legislativa ČR o bezpečnosti tlakových zařízení coby VTZ, vyšetřování úrazů, poruch a havárií TZ
 • Integrální kvalita tlakových zařízení. Vztah bezpečnosti a provozní spolehlivosti                              
Názvosloví v oblasti spolehlivosti, poruch, havárií a procesů způsobujících opotřebení podle platných norem a předpisů
Vstupní, východiskové výrobní defekty a degradace  materiálů a konstrukčních částí tlakových zařízení
Procesy poškodzovania a degradácií materiálov a komponentov v prevádzke TZ
 • Druhy procesov poškodzovania a degradácií všeobecne
 • Procesy poškodzovania a degradácií tlakových častí kotlov
 • Procesy poškodzovania a degradácii tlakových nádob
 • Praktické príklady porúch a havárií TZ
 • Procesy poškodzovania a degradácií v prevádzke tlakových zariadení
Poruchy a havárie  tlakových zariadení v tepelnej energetike (kotly a TN)
Nehody, poruchy a havárie tlakových zariadení v chemickom a petrochemickom priemysle
Riziká v prevádzke potrubných systémov
Evidencia a analýzy spoľahlivosti, porúch a havárii TZ a proti poruchová prevencia.
Evidencia a vyhodnocovanie spoľahlivosti zdrojov výroby EE
Posudzovanie technického stavu, bezpečnosti a životnosti TZ
 • Predpisy a pravidlá o posudzovaní bezpečnosti a spoľahlivosti TZ. ČSN EN, ČSN  EN ISO o riadení a analýze spoľahlivosti
 • Moderné metódy a systémy posudzovania stavu, bezpečnosti a životnosti TZ
 • Metódy založené na analýze rizík, Risk based inspection and maintenance – základné informácie a postupy