Potrubí III.

Výpočty potrubí v praxi

21.-22. 5. 2019

Zámek Poděbrady

Odborný program
Organizační pokyny
Přihláška on-line
Ubytování

Na základě požadavků účastníků kurzů v roce 2018 je program nově doplněn o tato témata:

Tvorba potrubní třídy, uvedení příkladu vytvoření potrubní třídy, příklady různých typů potrubních tříd.

Kompenzace délkové roztažnosti potrubí, příklad výpočtu velikosti ramena U- kompenzátoru a jeho uložení

Mezní stavy potrubí, příklad výpočtu vzdálenosti podpěr.

Křehký lom, eliminace křehkého lomu podle ČSN EN 13480-2 Kovová průmyslová potrubí, část 2 Materiály, vodíková křehkost

Zatížení potrubních komponentů vnitřním tlakem v plastické oblasti, ohodnocení bezpečnosti plastického výpočtu, korekce na střední průměr stěny, výpočet žeber na trubce, téčko, segmentový oblouk, redukce, těleso ventilu, plastický výpočet příruby a zaslepení potrubí

Stratifikace teploty v potrubí, banánový jev

Návrh pružiny u pružného závěsu či podpěry, výpočet třecí síly u kluzné podpěry

Zařazení potrubí do kategorií dle PED, určení skupiny tekutiny, určení stavu tekutiny, definice nestabilního plynu, zařazení potrubní větve do kategorie, vlivy zařazení do kategorie. Příklady zatřídění potrubí do kategorií

Příklady uložení potrubí v praxi, požadavky tepelné kompenzace vodorovného a svislého potrubí, uložení potrubí u U-kompenzátorů a vlnovcových kompenzátorů, uložení potrubí u T-kusů, těžkých ventilů, rozvaděče a bypassů, řešení potrubí u hrdel zařízení s omezeným zatížením od potrubí, řešení u hrdel vodorovných, svislých horních, svislých dolních, řešení potrubí u volného výtoku a pojišťovacího zařízení. Příklad závěrečné výpočtové zprávy.

Seznam výpočtových programů pro potrubí.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů