Program odborného fóra

18. ročník mezinárodního odborného fóra 
20. – 22. února 2018 
Hotel Černigov, Hradec Králové
Úterý
20. února 2018

08.00  Registrace

09.30  Slavnostní zahájení

10.00  I. blok přednášek
Energetická koncepce a energetická bezpečnost ČR
Ing. Antonín Beran
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha

Činnost Technické inspekce v r. 2017 a 2018
Ing. Zdeňka Kaňoková
Technická inspekce ČR, Praha

Výsledky kontrol tlakových zařízení
Ing. Ondřej Varta, Ph.D.
Státní úřad inspekce práce, Opava

Akreditace tlakových zařízení z pohledu nových právních předpisů
Ing. Lukáš Turza
LL – C (Certification) Czech Republic, a. s., Praha

Registr právních předpisů pro technická zařízení
Jan Lhotský, MBA
Asociace poskytovatelů technických informací, Praha

12:15  Oběd

13:15  II. blok přednášek
Provoz tlakových zařízení a sestav (legislativa EU a ČR), moder
nizace a úpravy TZ
Ing. Zbyněk Jančík
Levion consulting s.r.o., Brno

Moderní metody posuzování technického stavu a optimalizace spolehlivosti a životnosti tlakových zařízení
Ing. Ján Kudlovský
nezávislý konzultant, Košice, Slovenská republika

Vliv zavařených licích vad na provozní spolehlivost ocelolitinové tlakové nádoby
doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

Bezúnikové opravu vysokotlakých potrubí
Jiří Kotěra
FASTRA, s.r.o., Kolín

15:15  Coffee break

15.35  III. blok přednášek
Výsledky hodnocení technologických havárií s přítomností nebezpečných látek
doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc., PhD.
ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Praha

Moderní metody kontrola inspekcí potrubních systémů
a tlakových nádob

Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha
Ing. Václav Svoboda
Preditest, s.r.o., Praha

Řešení bezpečnosti podnikových informačních systémů
Mgr. Martin Lieskovan
Citadelo Czech Republic, s.r.o., Praha

18:00  Moderovaná diskuze na téma:
Tlaková zařízení aneb o čemkoliv chcete

19:30  Společenský večer v restauraci
Host večera
Honza Vančura se skupinou Plavci

 

Středa
21. února 2018

09.00  IV. blok přednášek
Zvýšená rychlost koroze tlakového celku kotle při spoluspalování biomasy
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

Vliv svarů na korozní odolnost a povrchové úpravy
Ing. Jakub Horník, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

Metrologie tlakových veličin
Ing. František Staněk, Ph.D.
Český metrologický institut, Brno

10:30  Coffee break

10:50  V. blok přednášek
Tlakové a tepelné namáhání potrubí
Ing. Václav Pekař, CSc.
soudní znalec, Vysoké Mýto

Vliv mazání spojovacího materiálu
na těsnost přírubového spoje
Ing. Martin Tesař
Divize Flange Management, Pokorný, s.r.o., Brno

Vysokotlaká potrubí z plastů a kompozitních materiálů
Ing. Pavel Prokop
Asociace dodavatelů plastových potrubí, Kostelec nad Labem

12:30  Oběd, prohlídka posterů a doprovodné výstavky

13:30  VI. blok přednášek
Novinky v přístrojové technice pro revize tlakových zařízení
Ing. Jakub Ulbrich
Radeton, s.r.o., Brno

Kvalifikace svářečů pro svařování tlakových zařízení
a jednoduchých tlakových nádob
Kvalifikace postupů svařování podle nové ISO 15614-1:2017
Ing. Miloslav Musil
DOM – ZO 13, s.r.o., Praha – Běchovice

Výrobní dokumentace svařovaných konstrukcí v praxi svářečského dozoru
Ing. Petr Port
Konsport – TQ Weld Praha, Praha

Posouzení provozní bezpečnosti potrubí DN 800 s trhlinami korozí za napětí na vnějším povrchu
Ing. Jan Kec
SVÚM, a.s., Čelákovice

Svařování hliníku a jeho slitin
Doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

15:45  Coffee break

16:00  VII. blok přednášek
Posouzení validity technik používaných v praxi
při práci s riziky
RNDr. Mgr. Et Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Praha

Alternativní  metody kontrol a inspekcí tlakových zařízení
Ing. Roman Řezáč
Technická inspekce ČR, Praha

Bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj
Ing. Milan Mocker
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj,
Ústí nad Labem

18:00  Moderovaná diskuze na téma:
Průmyslové havárie – příčina, šetření, důsledky

19:30  Společenský večer
Hosté večera
Dana Kusebauchová & Apple Jam Showband

 

Čtvrtek
22. února 2018

09:00  VIII. blok přednášek
Metalografie v provozní praxi
Ing. Marie Svobodová, Ph.D.
ÚJP a.s., Praha – Zbraslav

Role defektoskopických metod při identifikaci rizik v průmyslu
Ing. Zdenko Procházka, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Praha

Aktualizace stavu vývoje v zavádění a revizích EN/ISO norem v oblasti NDT
Ing. Václav Jandura, Ph.D.
ATG, s.r.o., Praha

10:30  Coffee break

10:50  IX. blok přednášek
Hodnocení závažnosti defektů potrubních systémů
a tlakových nádob 

Ing. Václav Svoboda
Preditest, s.r.o., Praha

Termovizní diagnostika svařovacích procesů
Ing. Jan Sova
Workswell, s.r.o., Praha

Nepřímá vizuální kontrola, uplatnění v nepřístupných prostorech
Ing. Milan Petřík
Olympus Czech Group spol. s r.o., Praha

12:15  Závěr odborného fóra, znalostní soutěž

13:00  Oběd

© Medim spol. s r.o. – změna programu vyhrazena.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů