Tlaková zařízení

Osoby odpovědné za uvádění
do provozu a provoz VTZ

seminář

19. září 2017
UNIVERZITA PARDUBICE
Budova univerzitní auly
Aula A2 (suterén)
Studentská 519
Pardubice


Banner_800x200pix_program
Banner_800x200pix_pokyny
Banner_800x200pix_prihlaska
Banner_800x200pix_download
Banner_800x200pix_reklama

Zde pro Vás připravujeme odborný portál pro vyhrazená technická zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb.