Lektoři


Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
LL-C (Certification) Czech Republic a. s.
Auditor, člen vědecké rady APTI, sekce certifikace, člen koordinační rady tlakových zařízení,
absolvent ČVUT, FS – obor strojírenská technologie


Ing. Roman Řezáč
Technická inspekce České republiky
vedoucí pobočky TIČR, Hradec Králové,
garant tlakových zařízení


Ing. Zbyněk Jančík
Levion Consulting s. r. o.
Emeritní vrchní inspektor technické sekce České obchodní inspekce, revizní technik, odborně způsobilá osoba v prevenci rizika BOZP


Ing. Miroslav Brotánek
BTK Praha s.r.o.
člen vědecké rady APTI, sekce PLYN,
revizní technik

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů