Odborný program konference

Úterý, 17. října 2017

09,00  Registrace, ranní káva

09,30  Slavnostní zahájení konference

10,00  I. blok přednášek
Plynárenství současný stav, budoucí výhled a legislativa
Ing. Pavel Kodada
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Informace z činnosti Technické inspekce ČR
Požadavky na dokumentaci VTZ

Ing. Zdeňka Kaňoková, PhD.
Technická inspekce ČR

Bezpečnost provozu plynových a plynárenských zařízení
Ing. František Humhal
innogy, s.r.o., Praha

Práce s riziky. Příčiny a dopady narušení potrubních systémů
Doc. RNDr. Dana Procházková, PhD., DrSc.
ČVUT v Praze, fakulta dopravní

12,00  Oběd

10,00  II. blok přednášek
Kontrola nedostupných potrubních úseků
Ing. Dušan Vincour, Ph.D.
VUT Brno, FSI, ÚPI-odbor procesního inženýrství

Průmyslové plynovody
Ing. Jan Kobielusz
Česká hutnická společnost, Třinec

TODF – Výrobní a provozní zkoušky
s využitím „Advance NDT method“
Jan Kazda
Dekra CZ, a.s., Pardubice

Problematika zvlněného potrubí
Ing. Václav Pekař, CSc.
soudní znalec

Detektory úniků plynu, mýty a zajímavosti
Ing. Jakub Ulbrich
Radeton s.r.o.

16,00  Coffee break

16,20  III. blok přednášek
Nová legislativa pro tlaková zařízení – aktualizace Směrnice 2014/68/EU (PED) z 7/2017
Význam certifikátů

Ing. Lukáš Turza
ČVUT v Praze, fakulta strojní

Pracovnělékařské služby – analýza rizik na pracovištích, aktuální legislativa
Michaela Bendová, DiS.
TeamPrevent-Santé, s.r.o.

Hydraulické akumulátory – použití, revize, údržba, opravy
Ing. František Mikulík
revizní technik

 

18,00  Kulatý stůl
Praktické příklady poruch a havárií VTZ
Moderovaná diskuze s prezentací příkladů havárií
a šetřením jejich řešením
Moderují doc. RNDr. Dana Procházková, PhD. a Ing. Lukáš Turza

20,00  Společenský večer

 

Středa, 18. října 2017

09,00  IV. blok přednášek
GDPR a ochrana osobních údajů
Mgr. Nikola Dohnalová
FlyEye s.r.o., Praha

Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí
Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta strojní

Zkušenosti s uváděním do provozu a provozem kotelen,
zjištěné závady a jejich řešení

Ing. Miroslav Brotánek
BTK Praha, s.r.o.

Ochrana provozu a včasná diagnostika hrozících poruch
na zařízení pomocí termokamer
Jan Tomiška
Testo, s.r.o., Praha

Svařování potrubí velkých průměrů, zkušenosti
z výstavby plynovodu GAZELA
Ing. Vladimír Kuklík, CSc.
SZÚ Brno, s.p.

Regulační zařízení a regulační stanice  plynu pro komerční
a průmyslové objekty

Ing. Tomáš Stone
HUTIRA – BRNO, s.r.o.

12,30  Závěr, diskuze

13,00  Oběd

 

 

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů