Program konference

Úterý

13. listopadu 2018

08:00    Registrace, ubytování, ranní káva

10:00    Zahájení konference, organizační pokyny

10:15    I.blok přednášek
Zkušenosti Technické inspekce ČR
s uváděním zařízení do provozu
Ing. Roman Řezáč, Technická inspekce České republiky, Praha

Prostředí s nebezpečím výbuchu – Směrnice EP
a Rady č. 94/9/EU a 1999/92/EU
Doc. RNDr. Dana Procházková, CSc., DrSc., FD ČVUT v Praze

Modernizace a přestavby VTZ
z pohledu provozovatele/výrobce – uvedení na trh
a uvedení do provozu
Ing. Zbyněk Jančík, Asociace poskytovatelů technických informací, Praha

Provádění kovových konstrukcí výrobků a technických zařízení dle technických norem a právně-technických předpisů
Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., TESYDO, s.r.o., Brno

12,45    Oběd

13:45    II.blok přednášek
Posuzovaní potrubí z hlediska požadavků směrnice PED a NV
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., LL – C(Certifikation), a.s., Praha

Bezpečnost a spolehlivost potrubí v provozu
Ing. Václav Pekař, CSc., Asociace poskytovatelů technických informací, Praha

Rozbor příčin úniku přírubových spojů
Ing. Pavel Lošák, Ph.D., FSI VUT Brno

Technické plyny
Ing. Anna Vágnerová, Technická inspekce České republiky, Praha

16:00    Coffee break

16:20    III. blok přednášek
Parní a horkovodní kotle
Otto Hahn, AmpluServis, a. s., Ostrava

Analýza poškození zařízení pro výrobu páry
Ing. Tomáš Létal, Ph.D., FSI VUT Brno

Bezpečné čistění povrchů
Ing. Jiří Kuchař, FS ČVUT v Praze

GDPR v praxi
Jan Lhotský, Medim, spol. s r. o.

17:45    Coffee break

18:00    Moderovaná panelová diskuze – Současná
a připravovaná legislativa v oboru VTZ
(návrhy zákona a podřazených předpisů v připomínkovém řízení)

20:00    Společenský večer v hotelu Myslivna
Zvěřinové hody, překvapení večera

 

Středa

14. listopadu 2018

09:00    IV. blok přednášek
Zkušenosti z aplikace normy pro tvorbu svařovacích postupů EN 15614-1
Ing. Bc. Tomáš Hylmar EWE/IWE, Document Data Service, Trutnov

Nové směry v oblasti nedestruktivních technologií
Karel Sűssenbeck, DEKRA CZ, a.s., Pardubice

Průmyslové plynovody – zkušenosti z provozních revizí
Ing. Jan Kobielusz, Česká společnost hutnická, Třinec

Výstavba a provoz plnících stanic na stlačený zemní plyn (CNG)
Ing. Jan Žákovec, Pražská plynárenská, a. s., Praha

Bezpečnostní a tlaková výstroj
Ing. Miroslav Brotánek, BTK Praha, s.r.o.

Suché mazání a řízené utahování kritických spojů
Ing. Martin Tesař, POKORNÝ, s.r.o., Brno

13:00    Závěr konference, diskuze, oběd

 

 

Změna programu a přednášejících vyhrazena.

 

 

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů