Program

Pondělí

27. ledna 2020

16,00 – Registrace a ubytování účastníků

18,00 – Komentovaná prohlídka města

Úterý

28. ledna 2020

08,00 – Registrace účastníků, ranní káva

10,00 – Slavnostní zahájení setkání

10,30 – I. přednáškový a diskuzní blok
Aktuální stav legislativy v oblasti VTZ
Zákony, vyhlášky, nařízení vlády, TPG a TDT

12,00 – Oběd

13,00 – II. přednáškový a diskuzní blok
Zkušenosti z revizí, oprav a provozu VTZ
TNS, kotle, potrubí, bezpečnostní výstroj, sestavy, …

15,30 – Coffee break

16,00 – III. přednáškový a diskuzní blok
Revizní zprávy, terminologie, kolize, nepřesnosti a nejasnosti v NV, ČSN, TPG, přijetí memoranda přítomných RT, které bude zasláno příslušným orgánům státního dozoru

18,00 – Po stopách francouzských kolonistů v karibiku – zeměpisně-degustační workshop

19,00 – Společenský a konzultační večer za přítomnosti zástupců vědecké rady APTI, OIP, TIČR a členů odborných skupin pro plyny, tlaková zařízení a zdvihadla

Středa

29. ledna 2020

09,00 – IV. blok přednášek
Moderní technologie, postupy, NDT přístroje, roboty, drony, FLIR, defektoskopie …

12,00 – Závěr setkání, oběd