Program semináře

08,00 hod.  Registrace

08,30 hod.  Odborný program
Ing. Ladislav Jirousek
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Osoby odpovědné za provoz VTZ
Šetřené úrazy, nehody, havárie a výsledky kontrol v regionu

Ing. Lukáš Turza
ČVUT v Praze, fakulta strojní
Zkušenosti z aplikace nových předpisů v oblasti tlakových zařízení
Příklady z akreditace tlakových zařízení

Občerstvení

Ing. Roman Řezáč
Garant tlakových zařízení, Technická inspekce ČR
Aktuální stav v oboru – poznatky z praxe
Aktualizace požadavků na kvalifikaci RT TZ

Ing. František Mikulík
Revizní technik
Hydraulické akumulátory – zkušenosti s revizemi, servisem, opravami a provozem různých typů hydraulických akumulátorů

13,30 hod.  Odborný program

Seminář je zařazen do souboru školení zaměřených na Provoz technických zařízení. 
Změna přednášek a přenášejících vyhrazena.

Zde pro Vás připravujeme odborný portál pro vyhrazená technická zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb.