Program TZ 2019

Odborný program konference:

Úterý 12. listopadu 2019

08:00 Registrace účastníků, ranní káva, ubytování

09:45 Zahájení konference

10:00 I.blok přednášek

Informace o návrhu Statutu „Pověřené organizace“ ve smyslu připravovaného zákona o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení. Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost.
Ing. Tomáš Tůma, technický náměstek, Technická inspekce ČR, Praha

Nejčastější zjišťované nedostatky BOZP při provozování VTZ z pohledu odborně způsobilých osob v prevenci rizik a OIP ve velkém průmyslovém podniku
Ing. Marek Ciosk, MBA, vedoucí divize Bezpečnost práce a ochrana zdraví, ENVIFORM,a.s., Třinec

Topné a technické plyny v souvislostech
Ing. Miroslav Brotánek, Asociace poskytovatelů technických informací, Praha

Správnost výběru modulu dle PED pro výrobce na posuzování shody výrobku
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Asociace poskytovatelů technických informací, Praha

12:30 Oběd

13:30 II.blok přednášek

Zkušenosti se zaváděním prediktivní údržby
Ing. Jan Škarka, Česká společnost pro údržbu, Praha

Pokročilé NDT technologie
–  platformy pro údržbu špatně dostupných celků;
–  vizuální kontrola a 3D mapování špatně dostupných míst;
–  kontrola vnitřku nádob pomocí dronů.
Milan Bolf, jednatel, PAPco, s.r.o., Praha

Speciální technologie svařování
– automatové svařování pod tavidlem do úzkého úkosu o tloušťce stěny 450 mm;
– laserové svařování a navařování;
– svařování elektronovým paprskem ve vakuu
.
Ing. Ladislav Bernýr, EWE, Jaderné zařízení/Technologie svařování, ŠKODA JS, a.s., Plzeň

15:20 Přestávka

15:35 III.blok přednášek

Využití optických vláken v průmyslu jako senzorů při detekci úniků médií a další senzorové aplikace
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava

Pracovnělékařské služby – základní povinnosti vyplývající z právních předpisů
Michaela Bendová, DiS., TeamPrevent Santé, s.r.o., Praha

Praktické zkušenosti RT v oblasti plynových a tlakových zařízení
Štefan Hlaváč, revizní technik PZ a TZ, Plynotlak, Kadaň

Historie technologie výroby karibských rumů spojená s degustací prémiových značek – 2.lekce (oblast Barbados, Dominikánská republika,Trinidad, Kuba, Haiti, Martinik)
Jan Lhotský, jednatel, sponzorovaná přednáška, Medim, spol. s r.o., Líbeznice

18:00 Moderovaná diskuze k problematice BOZP spojené s provozem technických zařízení
(tradiční tzv. „kulatý stůl“) aneb o čemkoliv chcete

19:30 Společenský a diskuzní večer v restauraci Hotelu Sport s programem
(překvapení večera)

Středa 13.listopadu 2019

09:00 IV. blok přednášek

Normativně technická dokumentace – Provoz-zkoušky/servis-údržba pojistných ventilů
Aleš Krška, SIGAS – CZ, s.r.o., Česká Třebová

Omezovače tlaku a bezpečnostních prvků, výstroj měření a regulace u tlakových nádob
Ing. Roman Řezáč, Technická inspekce ČR, Praha

Řízení rizik tlakových zařízení od projektu po provoz na příkladu tepelného namáhání potrubí
Ing. Václav Pekař, CSc., Asociace poskytovatelů technických informací, Praha

Řídící a ovládací systémy tlakových zařízení
Ing. Zbyněk Jančík, revizní technik, Asociace poskytovatelů technických informací, Praha

Elektronické měření fyzikálních a chemických hodnot
Ing. Václav Straka, TMV SS spol. s r.o., Praha

Pojištění rizik spojených s činností v oblasti BOZP
Eva Brotánková, Česká podnikatelská pojišťovna, Praha

12:30 Závěr konference, tradiční znalostní soutěž, oběd

V prostorech konference bude doprovodná výstava a prezentace firem.

Hotel rovněž disponuje salonky vhodnými pro obchodní i přátelská setkání při příležitosti konference.

Změna programu a přednášejících vyhrazena!