Přihláškový formulář pro členy APTI

Pro přihlášení prosím vyplňte Vaše přihlašovací heslo
a kód Vaší APTICARD

Přístupové jméno

Kód APTICARD

 

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů