Přihláškový formulář pro jednotlivce

na 18. ročník mezinárodního odborného fóra 
20. – 22. února 2018 
Hotel Černigov, Hradec Králové

Účastník:

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Firma/organizace:

Ulice:

Město/obec:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Tel.:

e-mail:

Číslo účtu:

Bankovní ústav:

Čísla Vašeho účtu a bankovní ústav slouží pro identifikaci platby.
Bez těchto údajů nelze přihlášku odeslat.

Závazně objednávám:

Vložné

Vložné A. - 5.900 Kč
Zlevněné vložné

Vložné B. - 6.300 Kč
Plné vložné

Na zlevněné vložné má nárok každý účastník, který se přihlásí a provede platbu do 19.1.2018.

Ubytování

Ubytování I. Lůžko na dvoulůžkovém pokoji - dvě noci (20.2.-22.2.2018) 1800,- Kč

Ubytování II. Jednolůžkový pokoj - dvě noci (20.2.-22.2.2018) 2400,- Kč

Ubytování III. Jednolůžkový pokoj - tři noci (19.2.-22.2.2018) 3600,- Kč

Nepožaduji ubytování

Potvrzuji, že jsem dne uhradil vložné na účet organizátora semináře Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky a. s., Praha 2, č.ú.: 19-2226570267/0100, variabilní symbol 200218, konstantní symbol 0308.

Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.


odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů