Program odborného fóra

18. ročník mezinárodního odborného fóra 
20. – 22. února 2018 
Hotel Černigov, Hradec Králové
Úterý
20. února 2018

08.00  Registrace

09.30  Slavnostní zahájení

10.00  I. blok přednášek
Energetická koncepce a energetická bezpečnost ČR
Ing. Antonín Beran
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha

Činnost Technické inspekce v r. 2017 a 2018
Ing. Tomáš Tůma
Technická inspekce ČR, Praha

Výsledky kontrol tlakových zařízení
Ing. Ondřej Varta, Ph.D.
Státní úřad inspekce práce, Opava

Akreditace tlakových zařízení z pohledu nových právních předpisů
Ing. Lukáš Turza
LL – C (Certification) Czech Republic, a. s., Praha

Registr právních předpisů pro technická zařízení
Jan Lhotský, MBA
Asociace poskytovatelů technických informací, Praha

12:15  Oběd

13:15  II. blok přednášek
Provoz tlakových zařízení a sestav (legislativa EU a ČR), moder
nizace a úpravy TZ
Ing. Zbyněk Jančík
Levion consulting s.r.o., Brno

Vliv zavařených licích vad na provozní spolehlivost ocelolitinové tlakové nádoby
doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

Zvýšená rychlost koroze tlakového celku kotle při spoluspalování biomasy
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

15:15  Coffee break

15.35  III. blok přednášek
Výsledky hodnocení technologických havárií s přítomností nebezpečných látek
doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc., PhD.
ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Praha

Moderní metody kontrola inspekcí potrubních systémů
a tlakových nádob

Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha
Ing. Václav Svoboda
Preditest, s.r.o., Praha

Moderní metody posuzování technického stavu a optimalizace spolehlivosti a životnosti tlakových zařízení
Ing. Ján Kudlovský
nezávislý konzultant, Košice, Slovenská republika

Řešení bezpečnosti podnikových informačních systémů
Mgr. Martin Lieskovan
Citadelo Czech Republic, s.r.o., Praha

18:00  Moderovaná diskuze na téma:
Tlaková zařízení aneb o čemkoliv chcete

19:30  Společenský večer v restauraci
Host večera
Honza Vančura se skupinou Plavci

 

Středa
21. února 2018

09.00  IV. blok přednášek
Metrologie tlakových veličin
Ing. František Staněk, Ph.D.
Český metrologický institut, Brno

Tlakové a tepelné namáhání potrubí
Ing. Václav Pekař, CSc.
soudní znalec, Vysoké Mýto

Vliv mazání spojovacího materiálu
na těsnost přírubového spoje
Ing. Martin Tesař
Divize Flange Management, Pokorný, s.r.o., Brno

10:30  Coffee break

10:50  V. blok přednášek
Vysokotlaká potrubí z plastů a kompozitních materiálů
Ing. Pavel Prokop
Asociace dodavatelů plastových potrubí, Kostelec nad Labem

Automatizované svařování tenkých plechů z korozivzdorné oceli
Ing. Karel Kovanda, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Posouzení provozní bezpečnosti potrubí DN 800 s trhlinami korozí za napětí na vnějším povrchu
Ing. Jan Kec
SVÚM, a.s., Čelákovice

12:30  Oběd, prohlídka posterů a doprovodné výstavky

13:30  VI. blok přednášek
Novinky v přístrojové technice pro revize tlakových zařízení
Ing. Jakub Ulbrich
Radeton, s.r.o., Brno

Kvalifikace svářečů pro svařování tlakových zařízení
a jednoduchých tlakových nádob
Kvalifikace postupů svařování podle nové ISO 15614-1:2017
Ing. Miloslav Musil
DOM – ZO 13, s.r.o., Praha – Běchovice

Výrobní dokumentace svařovaných konstrukcí v praxi svářečského dozoru
Ing. Petr Port
Konsport – TQ Weld Praha, Praha

Vliv svarů na korozní odolnost a povrchové úpravy
Ing. Jakub Horník, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

Svařování hliníku a jeho slitin
Doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

15:45  Coffee break

16:00  VII. blok přednášek
Posouzení validity technik používaných v praxi
při práci s riziky
RNDr. Mgr. Et Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Praha

Alternativní  metody kontrol a inspekcí tlakových zařízení
Ing. Roman Řezáč
Technická inspekce ČR, Praha

Bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj
Ing. Milan Mocker
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj,
Ústí nad Labem

18:00  Moderovaná diskuze na téma:
Průmyslové havárie – příčina, šetření, důsledky

19:30  Společenský večer
Hosté večera
Dana Kusebauchová & Apple Jam Showband

 

Čtvrtek
22. února 2018

09:00  VIII. blok přednášek
Metalografie v provozní praxi
Ing. Marie Svobodová, Ph.D.
ÚJP a.s., Praha – Zbraslav

Role defektoskopických metod při identifikaci rizik v průmyslu
Ing. Zdenko Procházka, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Praha

Aktualizace stavu vývoje v zavádění a revizích EN/ISO norem v oblasti NDT
Ing. Václav Jandura, Ph.D.
ATG, s.r.o., Praha

10:30  Coffee break

10:50  IX. blok přednášek
Hodnocení závažnosti defektů potrubních systémů
a tlakových nádob 

Ing. Václav Svoboda
Preditest, s.r.o., Praha

Termovizní diagnostika svařovacích procesů
Ing. Jan Sova
Workswell, s.r.o., Praha

Nepřímá vizuální kontrola, uplatnění v nepřístupných prostorech
Ing. Milan Petřík
Olympus Czech Group spol. s r.o., Praha

12:15  Závěr odborného fóra, znalostní soutěž

13:00  Oběd

© Medim spol. s r.o. – změna programu vyhrazena.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů