Přihláškový formulář pro jednotlivce

Jsem OSVČ, nebo malá a střední firma, přihlašuji se jako jednotlivec, platbu chci provést převodem.

Účastník:

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Firma/organizace:

Ulice:

Město/obec:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Tel.:

e-mail:

Číslo účtu:

Bankovní ústav:

Číslo Vašeho účtu a bankovní ústav slouží pro identifikaci platby.
Bez těchto údajů nelze přihlášku odeslat.

Závazně objednávám:

Vložné

Vložné B. - 6.300 Kč
Plné vložné

Vložné C. - 5.900 Kč
Sleva pro držitele APTICARD

Ubytování

Ubytování I. Jednolůžkový pokoj - dvě noci (19.2.-21.2.2019) 2200,- Kč

Ubytování II. Jednolůžkový pokoj - tři noci (18.2.-21.2.2019) 3300,- Kč

Ubytování III. Dvoulůžkový pokoj - dvě noci (19.2.-21.2.2019) 2600,- Kč

Ubytování IV. Dvoulůžkový pokoj - tři noci (18.2.-21.2.2019) 3900,- Kč

Nepožaduji ubytování

Potvrzuji, že jsem dne uhradil vložné na účet organizátora semináře Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky a. s., Praha 2, č.ú.: 19-2226570267/0100, variabilní symbol 31901, konstantní symbol 0308.

Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.


odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů