Přihláškový formulář skupinový

Jsem pracovník personálního oddělení, back office nebo firmy zajišťující vzdělávání zaměstnanců a chci přihlásit hromadně více účastníků nebo požaduji vystavení zálohové faktury.

Účastník č.1

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Účastník č.2

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Účastník č.3

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Účastník č.4

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Účastník č.5

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Účastník č.6

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Firma/organizace:

Obchodní název společnosti, pro kterou účastníci pracují

Fakturační údaje

Firma/organizace:

Obchodní název společnosti, která účast objednává
Ulice:

Město/obec:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní ústav:

Číslo Vašeho účtu a bankovní ústav slouží pro identifikaci platby.
Bez těchto údajů nelze přihlášku odeslat.

Číslo objednávky:

Vyplňte v případě, že požadujete číslo objednávky uvést na faktuře

Kontaktní osoba:

Tel.:

e-mail:

Na tuto e-mailovou adresu bude odesláno potvrzení objednávky.
Bez těchto údajů nelze přihlášku odeslat.

Závazně objednávám:

Vložné

Vložné B. - 6.300 Kč
Plné vložné

Vložné C. - 5.900 Kč
Sleva pro držitele APTICARD

Ubytování

Ubytování I. Jednolůžkový pokoj - dvě noci (19.2.-21.2.2019) 2200,- Kč

Ubytování II. Jednolůžkový pokoj - tři noci (18.2.-21.2.2019) 3300,- Kč

Ubytování III. Dvoulůžkový pokoj - dvě noci (19.2.-21.2.2019) 2600,- Kč

Ubytování IV. Dvoulůžkový pokoj - tři noci (18.2.-21.2.2019) 3900,- Kč

Nepožaduji ubytování

Doplňující informace k objednávce
Zde můžete uvést zvláštní požadavky, např. obsazení dvoulůžkových pokojů a pod.

Forma platby:

Na výše uvedené údaje prosím vystavte zálohovou fakturu

Potvrzuji provedení platby
Potvrzuji, že jsem dne uhradil/a částku v celkové výši na účet organizátora semináře Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky a. s., Praha 2, č.ú.: 19-2226570267/0100, variabilní symbol 200218, konstantní symbol 0308.

Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.


odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů