Program

19,00 – 20,00   Registrace účastníků, ubytování

08,00   Registrace, ubytování, ranní coffee break

10:00   Zahájení odborného fóra

10:15   I.blok přednášek
Činnost TIČR v r.2018 a 2019
Ing. Oldřich Küchler, Technická inspekce ČR

Výsledky kontrol, připravovaná legislativa
Ing. Ondřej Varta, Ph.D., Státní úřad inspekce práce, Opava

Energetická bezpečnost České republiky
Lektor v jednání, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nebezpečné chemické látky
RNDr. Jarmila Sládková, Ministerstvo životního prostředí

12:30   Oběd

13:30   IIblok přednášek
Informace o činnosti pracovních skupin EU
pro tlaková zařízení
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., LL – C.(Certification), a.s., Praha

Čištění průmyslových a energetických zařízení
Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.,
Ing. Jan Kudláček, Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta strojní

Kalibrace a cejchování veličin – tlak
Ing. Josef Vojtíšek, Český metrologický institut, Praha

Kompozitní tlakové láhve s plastovým pouzdrem s neomezenou životností pro izolační dýchací přístroje vzduchové
pplk. Ing. Jiří Matějka, Ministerstvo vnitra Generální ředitelství HZS ČR

Coffee break

Nová unikátní technologie HYBRID MANUFACTURING
(3D tisk z ocelí)
Ing. Jan Smolík, Ph.D., VCSVTT, ČVUT v Praze, fakulta strojní
Ing. Petr Heinrich, KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí

Netopené tlakové nádoby
Ing. Roman Řezáč, Technická inspekce ČR

Hydraulické akumulátory
Ing. František Mikulík, revizní technik, Jihlava

17,30   Přestávka – prezentace vystavujících firem

18:00   Moderovaná panelová diskuze – hlavní témata:
Připravovaná legislativa v oboru VTZ – aktuální stav
Tlakové nádoby

19:00   Společenský večer s rautem
Předání ocenění TLAKAŘ 2019

Společné zpívání starých dobrých pecek
s Honzou Vančurou a Plavci
Host večera: Petr Nárožný

09:00   III.blok přednášek
Parní a horkovodní kotle

Otto Hahn, Ampluservis, a.s., Ostrava

Spalinové cesty – suché a mokré procesy
Ing. Ivo Konečný, Omega Teplotechna, a.s., Praha

Základné spôsoby riadenia spolahlivosti a životnosti kotlových zariadeni
Ing. Ján Kudlovský, technický poradce, Košice, Slovensko

Coffee break

Měření, kalibrace a cejchování veličin – teplota
Dr. Ing. Radek Strnad, Ph.D., Český metrologický institut, Praha

Suché mazání – prevence zadírání spojovacího materiálu
Ing. Martin Tesař, POKORNÝ, s.r.o., Brno

Opomenutí vstupní kontroly materiálu  u dlouhodobě provozovaných tlakových zařízení
Ing. Ladislav Horváth, CSc.,
Ing. Eugen Ohanka, VAMET, s.r.o., Praha,
Ing. Marie Rohlová,
Ing. Jakub Horvát, ČVUT v Praze, fakulta stojní

Míra rizika technických zařízení určená pomocí nedestruktivních metod
Doc. RNDr. Dana Procházková, Ing. Václav Svoboda
Preditest, s.r.o., Praha

12:30   Oběd

13:30   IV. blok přednášek
Zjištění při výkonu dozoru u činností při projektování, montáži, zkouškách, revizích a šetření pracovních úrazů u tlakových zařízení z pohledu prováděných kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení
Ing. Milan Mocker, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, Ústí nad Labem

Dynamické zatížení působící na potrubí
Ing. Václav Pekař, CSc., soudní znalec, Asociace poskytovatelů technických informací, Praha

Analýza rizik při utěsňování tlakových zařízení, příčiny jejich selhání
Ing. Jan Tomáš, Techseal, s.r.o., Praha

Coffee break

Přechodné uzavírání průtoku média v potrubí
Ing. Luboš Šimáček, Fastra, s.r.o.

Kvalita a vizuální kontrola svarů
Doc. Ladislav Kolařík, Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta strojní

Stárnutí a diagnostika kovových zakopaných potrubí (nebo jinak nepřístupných)
Ing. Václav Svoboda, Preditest, s.r.o., Praha

Mechanické opravy prasklých kovových součástí metodou METALOCK
Prof. Ing. Josef Pošta, CSc. Česká společnost pro údržbu, Praha

17:30   Přestávka – prezentace vystavujících firem

18:00   Řízená degustace
Ochutnávka karibských rumů

19:00   Společenský večer v restauraci Hotelu CDMS Krystal
Dana Kusebauchová + Apple Jam Show Band

09:00   V. blok přednášek
Role termodiagnostiky v moderní údržbě
Ing. Anna Korbářová, Ph.D., Workswell, s.r.o., Praha

Zjišťované závady při auditech u výrobců zařízení
Ing. Petr Port, LL – C.(Certification), a.s., Praha

Odpařovací stanice technických plynů
Ing. Monika Kloudová, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký
a Liberecký kraj, Ústí nad Labem

Výšková inspekce energetických zařízení – příklady
z realizovaných zakázek

Petr Lněnička, Verticalimages, s.r.o.

11:30   Závěr odborného fóra, znalostní soutěž

12:00   Oběd

© 2019 Medim spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů