Program

Hlavní témata 19. odborného fóra
TLAK 2019

Legislativa – aktuální informace o Zákonu o bezpečném provozování vyhrazených technických zařízení, porovnání platné evropské a české legislativy
Technická normalizace
Praktické poznatky z inspekcí, revizí a kontrol
Šetření havárií a mimořádných událostí
Odpovědnost za škody
Analýza rizik
Prediktivní údržba
Sledování životnosti tlakových zařízení
Svařování
Koroze, korozivzdorné materiály, povrchové úpravy
Bezpečnostní a tlaková výstroj
Materiály tlakových nádob
Potrubí, kovové konstrukce
Tlaková a energetická zařízení, kotle

Podněty a návrhy témat z řad odborné veřejnosti vítáme.
Máte zájem o přednášku? Stáhněte si formulář Call for papers zde!

© 2018 Medim spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů