Plynová zařízení

Definice vyhrazených plynových zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb.

Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen „zařízení“) jsou zařízení pro:
a) výrobu a úpravu plynů,
b) skladování a přepravu plynů,
c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
d) zkapalňování a odpařování plynů,
e) zvyšování a snižování tlaku plynů,
f) rozvod plynů,
g) spotřebu plynů spalováním.

Podle druhu topného plynu je dále lze rozdělit na:
a) zařízení na zemní plyn,
b) zařízení na LPGliquid petroleum gas (propan, butan a směsi obou plynů vyráběné při zpracování ropy),
c) zařízení na bioplyn,
d) zařízení na svítiplyn.

Součásti plynových zařízení lze rozdělit na:
a) plynovody
b) regulační zařízení pro změnu tlaku plynu
c) spotřebiče
d) technologická zařízení pro zpracování plynu
(zkapalňování, odpařování, výrobu a úpravu plynů)
e) technologická zařízení pro skladování a přepravu plynů, plnění nádob a tlakové stanice

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů