tlakové nádoby stabilní v praxi

5. ročník specializovaného semináře proběhne dne 23.5.2019 tradičně v prostorách Ústavu jazykové přípravy Univerzity Karlovy na zámku Poděbrady.

Novelizace právních předpisů k vyhrazeným technickým zařízením, připravovaný zákon a související předpisy
Novelizace technických norem tlakových nádob stabilních
Rizika spojená s provozem tlakových nádob, zkušenosti z provozu, poruchy, havárie, úrazy
Problematika revize a zkoušky TNS, revizní zprávy, zkušenosti z praxe, hlavní chyby
Informace o zkouškách revizních techniků TNS na TIČR, otázky a odpovědi

Program semináře
Organizační pokyny
Přihláška on-line