Organizační pokyny

Místo konání:
Hotel SPORT ***
U Cukrovaru 1086
278 01 Kralupy nad Vltavou

GPS:
50.242824, 14.308769

Parkování:
Pro parkování je možné využít zdarma parkoviště v okolí hotelu.

Účastníci kurzu obdrží:
Občerstvení (káva, čaj, minerální voda) po celou dobu kurzu
Sborník přednášek ve formě elektronické publikace
Přístupové heslo k on-line verzí sborníku
Doprovodné materiály
Certifikát o absolvování

Studijní materiály budou pro účastníky přístupné on-line již v průběhu kurzu. Je proto vítané, aby si účastníci přinesli své notebooky, tablety, či jiná zařízení s sebou.

Informace, přihlášky, platby:

Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382
Líbeznice, 250 65

IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Manager akce: Ing. Miroslav Lhotský
Tel.: 283 981 818, 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na
http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.

Přihlásit se je možné elektronicky on-line vyplněním formuláře na na těchto stránkách, nebo závaznou objednávkou odeslanou na adresu: konference@medim.cz.

Ochrana osobních údajů
Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce, společnost Medim, spol. s r. o. na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: Zásady zpracování osobních údajů.

Upozornění pro účastníky
Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

Uzávěrka přihlášek je 1. 11. 2019.

Účastnický poplatek – vložné

4.961 Kč včetně DPH (4.100 Kč bez DPH)

Platbu za vložné v Kč poukažte na účet organizátora semináře
Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky, a. s., Praha 1, Senovážné náměstí 24, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol 31912, konstantní symbol 0308.

193,96 EUR včetně DPH (160,30 EUR bez DPH)

Platbu za vložné v EUR poukažte na účet organizátora semináře
Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky, a. s., Praha 1, Senovážné náměstí 24, č.ú.: 2301396888/2010, variabilní symbol 31912, konstantní symbol 0308.
IBAN: CZ6920100000002301396888
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Datum uskutečněného plnění je datum vystavení daňového dokladu.
Daňový doklad bude předán účastníkům nejpozději u registrace.