Program semináře

Ze zprávy o kontrolách inspektorátů bezpečnosti práce za 1. pololetí 2019 vyplynulo mj. že při  5 022 kontrolách zaměřených na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení bylo zjištěno 9 539 nedostatků.

Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců.

Kromě kontrol v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 322 šetření příčin a okolností pracovních úrazů.

Harmonogram semináře:

08,00 Registrace, ranní káva

09,00 Zahájení

11,00 Cofee break

13,00 Diskuze

15,00 Předpokládané ukončení semináře

Lektoři:               

Ing. Miroslav Brotánek
Asociace poskytovatelů technických zařízení, z. s.

Ing. Zbyněk Jančík
Asociace poskytovatelů technických zařízení, z. s.

Ing. Luděk Zemánek
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně

Program – moderovaná diskuze:

  • Platná legislativa pro bezpečný provoz VTZ.
  • Připravovaná legislativa – nový zákon a nařízení vlády.
  • Rizika spojená s provozem tlakových a plynových zařízení.
  • Právní odpovědnost jednotlivých subjektů.
  • Výsledky z kontrol plynových a tlakových zařízení.
  • Zpráva o revizi – od nabídky po předání provozovateli.
  • Místní provozní předpisy.
  • Nízkotlaké kotelny – zkušenosti revizního technika plynových a tlakových zařízení.
  • Požadavky na dokumentaci zařízení, uvádění do provozu.
  • Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost dle nové legislativy.