Vzdělávací program MACHINERY 2019 úspěšně odstartoval

Vzdělávací program pro odborníky strojních zařízení úspěšně odstartoval seminářem Požadavky na strojní zařízení. Lektor, Ing. Zbyněk Jančík účastníky seznámil s aktuální problematikou provozu strojních zařízení, uvedl mnohé příklady z provozu a řešení problémů vzniklých nesprávnými postupy, nedodržením legislativních předpisů a norem.

O aktuálnosti semináře svědčí fakt, že konferenční sál byl zcela bezezbytku zaplněn a odborná diskuze se protáhla hluboko za 15,00 hod., na kterou bylo ukončení akce původně plánováno.

Vzhledem k zájmu odborné veřejnosti plánujeme další termíny tohoto semináře. V případě, že o tento odborný program máte zájem, kontaktujte pro získání informací sekretariát APTI na elektronické adrese: sekretariat@apti.cz