SCHVÁLENÉ ČSN – ZÁŘÍ 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 83/19Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN SCHVÁLENÉ ČSN ČSN EN ISO 10893-6 (01 5061) kat.č. 507516 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí; EN ISO 10893-6:2019; ISO 10893-6:2019; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10893-6 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí; Vydání: Listopad 2011 ČSN EN ISO 10893-7…

Více zde >>>

VYDANÉ ČSN – ZÁŘÍ 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 82/19Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. VYDANÉ ČSN ČSN EN 12679 (01 5029) kat.č. 508261 Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení – Určení velikosti průmyslových radiografických zdrojů gama záření; Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12679 (01 5029) Nedestruktivní zkoušení – Určení velikosti průmyslových radionuklidů – Radiografická metoda;…

Více zde >>>