Novinky v technické normalizaci – leden 2022

Vydané ČSN ČSN ISO 14839-1 (01 1482)kat.č. 513773Vibrace – Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky –Část 1: Slovník; Vydání: Leden 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO 14839-1+Amd. 1(01 1482)Vibrace – Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky – Část 1:Slovník; Vydání: Duben 2014 ČSN ISO 50003 (01 1515)kat.č. 513843Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějícíaudit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií; Vydání: Leden 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO 50003 (01 1515) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící audita certifikaci systémů managementu hospodaření…

Více zde >>>