19
Zář
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ
08:00 to 14:00
19-09-17

Osoby odpovědné za uvádění do provozu a provoz VTZ

19. září 2017
UNIVERZITA PARDUBICE
Budova univerzitní auly
Aula A2 (suterén)
Studentská 519
Pardubice