Návrh zákona o metrologii

Návrh zákona o metrologii nahrazuje stávající zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, který již nevyhovuje aktuálním potřebám. Návrh zákona o metrologii upravuje především uvádění měřidel na trh, včetně jejich ověřování, používání měřidel, autorizaci subjektů, které provádí ověřování nebo výkon úředního měření, registraci subjektů, které zajišťují opravu a montáž měřidel a hotově balné zboží.

Aktuální stav legislativního procesu:

22.6.2019 – 3. připomínkové řízení ukončeno, materiál pokračuje k projednání a schválení vládou.

14.6.2019 – SOVAK ČR upozorňuje na skutečnost, že podle předloženého návrhu nové vyhlášky č. B/2019 Sb. (dříve č. 345/2002 Sb.) – verze 22 08 2018 dochází ke snížení ověřovacích lhůt měřidel protečeného množství čisté studené a teplé vody – vodoměrů na 5 let. SOVAK ČR s tímto návrhem nesouhlasí.

24.5.2019Na portálu ODOK byla publikován návrh zákona a prováděcí předpisy schválené Vládou.

Materiál k zákonu na portálu ODok.