Návrh zákona o nouzových zásobách ropy

kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná úprava je nezbytná k zajištění řádné implementace Prováděcí směrnice do právního řádu ČR. Návrh zákona je zaměřen na technickou úpravu § 2 odst. 3., kde dochází ke změně termínu přepočtu výše nouzových zásob, a to z 31. března na 30. června každého roku. Neprovedení transpozice by pro ČR znamenalo neplnění závazku vyplývajícího z členství EU, tudíž by byla transpozice považována za nesplněnou.

Aktuální stav legislativního procesu:

10.7.2020 – 6. 2. 2020 – Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal  usnesení doručené poslancům jako tisk 552/2 kde doporučuje materiál schválit s pozměňovacími návrhy.

6. 2. 2020 – Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal  usnesení doručené poslancům jako tisk 552/1 (přerušuje projednávání do 18. 3. 2020 ).

29. 1. 2020 – Návrh zákona projednán v prvním čtení na 40. schůzi PSP a přikázán k projednání výborům (usnesení č. 897).

15.10.2019 – Návrh zákona je zařazen na pořad 35. schůze poslanecké sněmovny pod položkou 51. k projednání v prvním čtení.

20.7.2019 – Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 552/0 dne 18. 7. 2019.
Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Staněk a navrhl přikázat k projednání: Hospodářskému výboru

16.7.2019 – Na portálu ODOK byla publikován návrh zákona a prováděcí předpisy schválené Vládou.

Materiál k zákonu na protálu ODOK.