Lektor

Michaela Bendová

vedoucí oddělení výkonu pracovnělékařských služeb,
Team Prevent Santé, s.r.o.
vedoucí expertní skupiny, členka vědecké rady, APTI, z.s.

Michaela více než šest let vede oddělení výkonu pracovnělékařských služeb ve společnosti Team Prevent Santé, s.r.o. Předtím působila jako senior consultant ochrany zdraví a hygieny práce ve společnosti, kde měla na starosti více jak 70 klientů ve výrobní sféře, napříč všemi obory. Mezi její další profesní zkušenosti patří také více než 3 roky práce na oddělení hygieny práce na Krajské hygienické stanici.
Michaela je jednou z osmi autorizovaných osob v ČR; 39-009-N Specialista v ergonomii, lektor dalšího vzdělávání, specialista na bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení, řízení a organizace BOZP, ochranu zdraví a hygienu práce, OZO v prevenci rizik BOZP a ochrany zdraví s více než osmáctiletou praxí v oboru.