Program konference VTZ 2022

Změna legislativy pro vyhrazená technická zařízení v roce 2022

Program se připravuje. Přednášející a časy jednotlivých prezentací budou průběžně doplňovány.

Součástí programu bude také moderovaná diskuze nad zákonem č. 250/2021 Sb. včetně jeho prováděcích předpisů.

Program konference

Pondělí

18:00 Komentovaná prohlídka historických památek města Kutné Hory, zařazeného do UNESCO.
Sraz účastníků na terase restaurace Hotelu U kata, účast zdarma.

Úterý

08:00 Registrace, ranní káva  

09:00 Úvodní slovo

09:30 I. blok přednášek

Zákon č. 250/2022 Sb.
Jan Lhotský
předseda pracovní skupiny APTI pro informatiku a vzdělávání
Medim, spol. s r.o.
Líbeznice

Komentář k Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních
Ing. Miroslav Brotánek
předseda pracovní skupiny APTI pro vyhrazená technická plynová zařízení
BTK Praha, s.r.o.
Praha

Komentář k Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních
Otto Hahn
AmpluServis, a.s.
Ostrava

Bezpečný provoz VTZ, havárie a nehody VTZ, výsledky šetření a zkušenosti státního odborného dozoru s aplikací nové legislativy
Ing. Milan Mocker
OIP pro Ústecký a Liberecký kraj
Ústí nad Labem

12:15 Oběd

13:15 II. blok přednášek

Moderní metody utěsňování potrubí topných systémů pomocí tekutých těsnících přípravků
Pavel Jašurek
BCG Technik s.r.o.
Liberec
Ing. Karel Hlinka
Provoz a servis tepla, s.r.o.
Praha

Vodík jako palivo pro vytápění z hlediska spalinových cest
Ing. Walter Sodomka
APOKS z.s.
Praha

Přístrojová technika pro nedestruktivní zkoušení a kontrolu netěsností
Detektory vodíku
Ing. Tomáš Macan
TESTIMA, spol. s r.o. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Nové povinnosti provozovatele VTZ vyplývající ze zákona č. 250/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Jančík
předseda pracovní skupiny APTI pro vyhrazená technická zdvihací zařízení
Linebacker s.r.o.
Prostějov

15:50 Coffee break

16:05 III. blok přednášek

17:15 Moderovaná diskuze – kulatý stůl

19,00 Analýza rizik vyhrazených technických tlakových zařízení při výrobě rumu, spojená s ochutnávkou prémiových značek

19:30 Společenský večer v restauraci Hotelu U Kata, vystoupení historické skupiny Páni z Kolína, ukázky dobových zbraní

Středa

08:00 Ranní káva

09:00 IV. blok přednášek

Řízení rizik tlakových nádob při provozu
Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
ČVUT v Praze
Praha

Digitalizace průvodní a provozní dokumentace. Podpisy a certifikáty digitálních dokumentů
Jan Lhotský
předseda pracovní skupiny APTI pro informatiku a vzdělávání
Medim, spol. s r.o.

Moderní metody čištění potrubí
Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie
Praha

Náhrada zemního plynu
Ing. Monika Kloudová
OIP pro Ústecký a Liberecký kraj
Ústí nad Labem

Svařovací procesy pro tlaková zařízení dle Směrnice
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie
Praha

13:00 Závěr konference, oběd

Změna přednášek a přednášejících vyhrazena!

Program bude postupně upřesňován podle stavu legislativních prací.

Organizátor si vyhrazuje právo změny témat a přednášejících.

© Medim, spol. s r.o. 2022. Všechna práva vyhrazena!