Program konference VTZ 2022

Změna legislativy pro vyhrazená technická zařízení v roce 2022

Program konference bude rozdělen do několika tématických bloků.

Součástí programu bude také moderovaná diskuze nad zákonem č. 250/2021 Sb. včetně jeho prováděcích předpisů.

Program konference

Návrh programu konference. Aktualizováno k 10.1. 2022.

Legislativa

Zákon č. 250/2021 Sb. a jeho dopady na legislativu vyhrazených technických zařízení
Výkon státního odborného dozoru a pověřené organizace podle nového zákona
Jaké předpisy jsou tímto zrušeny, jaké modifikovány a jaké zůstanou v platnosti
Nařízení vlády o odborných požadavcích na způsobilost v elektrotechnice ve vztahu k ostatním VTZ
Nové povinnosti pro provozovatele VTZ

Rizika

Nařízení vlády – nové prováděcí předpisy pro vyhrazená tlaková a plynová zařízení
Výsledky kontrol OIP
Zjištěné závady v oblasti analýzy rizik
Rizika vyhrazených technických zařízení obecně
Rizika provozu a inspekce a příklady z praxe

Kulatý stůl

Moderovaná diskuze k nové legislativě

Program bude postupně upřesňován podle stavu legislativních prací.

Organizátor si vyhrazuje právo změny témat a přednášejících.

© Medim, spol. s r.o. 2022.
Všechna práva vyhrazena!