Program konference VTZ 2022

Změna legislativy pro vyhrazená technická zařízení v roce 2022

Program se připravuje. Přednášející a časy jednotlivých prezentací budou průběžně doplňovány.

Součástí programu bude také moderovaná diskuze nad zákonem č. 250/2021 Sb. včetně jeho prováděcích předpisů.

Aktuální stav legislativních prací na prováděcích předpisech je k dispozici zde.

Program konference

Hlavní programová témata:

Zákon č. 250/2022 Sb.
Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních
Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Dopad nové legislativy na provozovatele VTZ
Změny v činnosti revizních techniků

Pondělí

18:00 Komentovaná prohlídka historických památek města Kutné Hory, zařazeného do UNESCO.
Sraz účastníků na terase restaurace Hotelu U kata, účast zdarma.

08:00 Registrace, ranní káva  

Úterý

09:00 Úvodní slovo

09:30 I. blok přednášek

12:15 Oběd

13:15 II. blok přednášek

15:50 Coffee break

16:05 III. blok přednášek

17:15 Moderovaná diskuze – kulatý stůl

19:30 Společenský večer v restauraci Hotelu U Kata, vystoupení historické skupiny Páni z Kolína, ukázky dobových zbraní

Středa

08:00 Morning Coffee

09:00 IV. blok přednášek

13:00 Závěr konference, oběd

Změna přednášek a přednášejících vyhrazena!

Program bude postupně upřesňován podle stavu legislativních prací.

Organizátor si vyhrazuje právo změny témat a přednášejících.

© Medim, spol. s r.o. 2022. Všechna práva vyhrazena!