Program PED 2020

Harmonogram akce

08,30 Registrace

09,00 Zahájení, I. přednáškový blok

10,30 Coffee break

11,00 II. přednáškový blok

12,00 Oběd

13,00 III. přednáškový blok

15,00 Diskuze

16,00 Závěr akce

Hlavní body programu

Ukázka interního auditu a plnění požadavků směrnice inspekčního orgánu a  certifikačního auditu a normy ISO 9001:

Manažer kvality výrobce, jeho role v tvorbě dokumentace a zodpovědnost.

Rozdělení rolí a povinností v organizaci

Praktická ukázka analýzy rizik pro EN 13445 .

Příprava dokumentace pro následné posouzení shody od Nobo.

Nedostatky  technické dokumentace a následné problémy pro inspekční činnost.

Vysvětlení pojmů z hlediska legislativy a technické normalizace.

Obchodní podmínky a řešení jejich problémů pro výrobce tlakových nádob a zařízení.