SCHVÁLENÉ ČSN – DUBEN 2018

Výběr z Oznámení č. 38/18

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 1979 (64 3179)
kat.č. 504683
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou – Stanovení pevnosti v tahu švu;
Vydání: Leden 2000
Změna Z1; Vydání: Duben 2018

ČSN EN ISO 13260 (64 6431)
kat.č. 504709
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení; Vydání: Duben 2012
Změna A1; (idt ISO 13260:2010/Amd.1:2017);
Vydání: Duben 2018