SCHVÁLENÉ ČSN – KVĚTEN 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 50/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13306 (01 0660)
kat.č. 504464
Údržba – Terminologie údržby+);
EN 13306:2017; Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13306 (01 0660) Údržba – Terminologie údržby; Vydání: Únor 2011

ČSN EN ISO 16371-2 (01 5097)
kat.č. 504290
Nedestruktivní zkoušení – Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými fosforovými deskami – Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama;
EN ISO 16371-2:2017; ISO 16371-2:2017;
Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14784-2 (01 5097) Nedestruktivní zkoušení – Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi – Část 2: Všeobecné zásady pro zkoušení kovových materiálů pomocí rentgenového záření a záření gama; Vyhlášena: Květen 2006

ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178)
kat.č. 504296
Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny;
EN ISO 10675-2:2017; ISO 10675-2:2017;
Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny; Vydání: Březen 2014

ČSN EN 593 (13 3901)
kat.č. 504297
Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití;
EN 593:2017; Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 593+A1 (13 3901) Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky; Vydání: Září 2011

ČSN EN 1359 (25 7861)
kat.č. 504306
Plynoměry – Membránové plynoměry;
EN 1359:2017; Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1359 (25 7861) Plynoměry – Membránové plynoměry; Vydání: Leden 2000

ČSN EN 10207 (42 0907)
kat.č. 504347
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby – Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče;
EN 10207:2017; Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10207 (42 0907) Oceli pro jednoduché tlakové nádoby – Technické dodací požadavky pro plechy, pásy
a tyče; Vydání: Prosinec 2005

ČSN EN 10263-4 (42 1082)
kat.č. 504348
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena – Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění;
EN 10263-4:2017; Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10263-4 (42 1082) Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena –
Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění; Vydání: Červen 2005