VYDANÉ ČSN – ČERVEN 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 64/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 13373-7 (01 1440)
kat.č. 505235
Monitorování stavu a diagnostika strojů – Monitorování stavu vibrací – Část 7: Diagnostické metody pro soustrojí ve vodních a přečerpávacích elektrárnách;
Vydání: Červen 2018

ČSN P ISO/TS 16829 (01 5020)
kat.č. 505066
Nedestruktivní zkoušení – Automatizované zkoušení ultrazvukem – Výběr a použití systémů;
Vydání: Červen 2018

ČSN EN ISO 9455-11 (05 0063)
kat.č. 505248
Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel;
(idt ISO 9455-11:2017); Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9455-11 (05 0063) Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 11: Rozpustnost zbytků tavidla;
Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711)
kat.č. 505242
Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli;
(idt ISO 9606-1:2012+ISO 9606-1:2012/Cor.1:2012+
ISO 9606 1:2012/Cor.2:2013);
Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 19285 (05 1172)
kat.č. 505065
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) – Stupně přípustnosti;
(idt ISO 19285:2017); Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 19285 (05 1172) Nedestruktivní zkoušení svarů – Ultrazvukové zkoušení technikou phased array –
Stupně přípustnosti; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 3580 (05 5050)
kat.č. 505139
Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí – Klasifikace;
(idt ISO 3580:2017); Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3580 (05 5050) Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných
ocelí – Klasifikace; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 12098-3 (06 0330)
kat.č. 503911
Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8;
Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12098-3 (06 0330) Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro
regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 816 (13 7103)
kat.č. 505245
Zdravotnětechnické armatury – Samočinné uzavírací armatury PN 10;
Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 816 (13 7103) Zdravotnětechnické armatury – Samočinné uzavírací armatury PN 10;
Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 62351-7 (33 5011)
kat.č. 505225
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací – Bezpečnost dat a komunikací – Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM);
(idt IEC 62351-7:2017); Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 62351-7 (33 5011) Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací – Bezpečnost dat
a komunikací – Část 7: Řízení sítí a soustav (NSM) datové modely objektů;
Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 16859-1 (42 0375)
kat.č. 505207
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Leeba – Část 1: Zkušební metoda;
(idt ISO 16859-1:2015); Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 16859-1 (42 0375) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Leeba – Část 1: Zkušební metoda;
Vyhlášena: Duben 2016

ČSN EN ISO 16859-2 (42 0375)
kat.č. 505208
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Leeba – Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních přístrojů;
(idt ISO 16859-2:2015); Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 16859-2 (42 0375) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Leeba – Část 2: Ověřování a kalibrace
zkušebních strojů; Vyhlášena: Duben 2016

ČSN EN ISO 16859-3 (42 0375)
kat.č. 505209
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Leeba – Část 3: Kalibrace referenčních zkušebních destiček;
(idt ISO 16859-3:2015); Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 16859-3 (42 0375) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Leeba – Část 3: Kalibrace referenčních
tvrdoměrných destiček; Vyhlášena: Duben 2016

ČSN ISO 16630 (42 0438)
kat.č. 505204
Kovové materiály – Plechy a pásy – Zkouška rozšiřováním otvoru;
Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 16630 (42 0438) Kovové materiály – Plechy a pásy – Zkouška rozšiřováním otvoru; Vydání: Listopad 2009

ČSN EN ISO 5754 (42 0774)
kat.č. 505205
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů – Zkušební těleso bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu;
(idt ISO 5754:2017); Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 25754 (42 0774) Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy – Zkušební tyč bez vrubu pro zkoušku
rázem v ohybu (ISO 5754:1978); Vydání: Říjen 1996

ČSN EN ISO 4492 (42 0890)
kat.č. 505206
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy – Stanovení rozměrových změn spojených s lisováním a spékáním;
(idt ISO 4492:2017); Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 4492 (42 0890) Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy – Stanovení rozměrových změn
spojených s lisováním a spékáním; Vydání: Červenec 2013

ČSN EN 16475-7 (73 4245)
kat.č. 505259
Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody;
Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16475-7 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody;
Vyhlášena: Srpen 2016

ČSN EN 14351-1+A2 (74 6075)
kat.č. 503204
Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře;
Vydání: Červen 2018
S účinností od 2018-06-30 se zrušuje
ČSN EN 14351-1+A1 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez
vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti; Vydání: Únor 2011
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14351-1+A2 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře;
Vyhlášena: Březen 2017

ČSN 74 6078
kat.č. 505093
Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití;
Vydání: Červen 2018