VYDANÉ ČSN – DUBEN 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 38/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 5577 (01 5005)
kat.č. 503902
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Slovník;
(idt ISO 5577:2017);
Vydání: Duben 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 5577 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Slovník; Vyhlášena: Červenec 2017

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253)
kat.č. 504810
Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří; (idt ISO/IEC 17025:2017);
Vydání: Duben 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253)
Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří; Vydání: Listopad 2005

ČSN EN ISO/IEC 17011 (01 5258)
kat.č. 504700
Posuzování shody – Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody;
(idt ISO/IEC 17011:2017); Vydání: Duben 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO/IEC 17011 (01 5258)
Posuzování shody – Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu; Vydání: Březen 2005

ČSN EN 10222-1 (42 0290)
kat.č. 504023
Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky;
Vydání: Duben 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10222-1 (42 0290) Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky;
Vyhlášena: Říjen 2017

ČSN EN 10222-2 (42 0290)
kat.č. 504022
Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách; Vydání: Duben 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10222-2 (42 0290) Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách; Vyhlášena: Říjen 2017

ČSN EN 10222-3 (42 0290)
kat.č. 504021
Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách;
Vydání: Duben 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10222-3 (42 0290) Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách; Vyhlášena: Říjen 2017

ČSN EN 10222-4 (42 0290)
kat.č. 504020
Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu;
Vydání: Duben 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10222-4 (42 0290) Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu; Vyhlášena: Říjen 2017

ČSN EN 10222-5 (42 0290)
kat.č. 504019
Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli; Vydání: Duben 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10222-5 (42 0290) Ocelové výkovky pro tlakové účely – Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli; Vyhlášena: Říjen 2017

ČSN EN 13445-3 (69 5245)
kat.č. 503539
Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13445-3 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vyhlášena: Březen 2015

 

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13445-3 (69 5245)
kat.č. 504644
Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018
Změna A1; Vydání: Duben 2018

ČSN EN 13445-3 (69 5245)
kat.č. 504645
Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018
Změna A2; Vydání: Duben 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13445-3:2015/A2 (69 5245)
Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vyhlášena: Únor 2017