VYDANÉ ČSN – KVĚTEN 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 49/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 20669 (01 5052)
kat.č. 504883
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy;
Vydání: Květen 2018

ČSN EN ISO 2143 (03 8650)
kat.č. 505064
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění – Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou;
(idt ISO 2143:2017); Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 2143 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění – Kapková zkouška vybarvování po
předchozí úpravě kyselinou; Vydání: Leden 2011

ČSN EN ISO 3210 (03 8650)
kat.č. 505063
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků)
kyseliny;
(idt ISO 3210:2017); Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3210 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina
fosforečná/kyselina chromová; Vydání: Leden 2011

ČSN ISO 10074 (03 8650)
kat.č. 505062
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10074 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Specifikace pro tvrdé anodicky oxidované
povlaky na hliníku a jeho slitinách; Vydání: Září 2015

ČSN EN ISO 9455-15 (05 0063)
kat.č. 505090
Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 15: Zkouška koroze na mědi;
(idt ISO 9455-15:2017); Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9455-15 (05 0065) Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 15: Zkouška koroze mědi;
Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 14271 (05 1145)
kat.č. 505053
Odporové svařování – Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových
a švových svarů
;
(idt ISO 14271:2017); Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 14271 (05 1145) Odporové svařování – Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost)
odporových bodových, výstupkových a švových svarů; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 23279 (05 1173)
kat.č. 505067
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Charakterizace diskontinuit ve svarech;
(idt ISO 23279:2017); Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 23279 (05 1173) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Posouzení charakteru
indikací ve svarech; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 18278-3 (05 1330)
kat.č. 504919
Odporové svařování – Svařitelnost – Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem;
(idt ISO 18278-3:2017); Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 18278-3 (05 1632) Odporové svařování – Svařitelnost – Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při
spojování bodovým svarem; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 60445 ed. 5 (33 0160)
kat.č. 504804
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů;
(idt IEC 60445:2017 + IEC 60445:2017/COR1:2017); Vydání: Květen 2018
S účinností od 2020-09-08 se zrušuje
ČSN EN 60445 ed. 4 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci –
Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů; Vydání: Červenec 2011

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320)
kat.č. 504911
Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem;
(idt IEC 60079-10-2:2015); Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320)
Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem; Vydání: Září 2015

ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4 (35 4224)
kat.č. 505024
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 110: Spínání induktivní zátěže;
Vydání: Květen 2018
S účinností od 2020-11-09 se zrušuje ČSN EN 62271-110 ed. 3
(35 4224) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 110: Spínání induktivní zátěže;
Vydání: Červen 2013

ČSN EN 60715 ed. 2 (35 4400)
kat.č. 505058
Rozměry spínacích a řídicích zařízení nízkého napětí – Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění spínacích a řídicích zařízení a příslušenství;
(idt IEC 60715:2017); Vydání: Květen 2018
S účinností od 2020-09-01 se zrušuje
ČSN EN 60715 (35 4400) Rozměry spínacích a řídicích zařízení nn – Normalizované montážní lišty pro
mechanické upevnění elektrických zařízení v rozváděčích nn; Vydání: Březen 2002

ČSN EN 62561-4 ed. 2 (35 7605)
kat.č. 505017
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 4: Požadavky na podpěry vodičů;
(idt IEC 62561-4:2017); Vydání: Květen 2018
S účinností od 2020-12-01 se zrušuje
ČSN EN 62561-4 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 4: Požadavky na podpěry
vodičů; Vydání: Únor 2012

ČSN EN 62561-5 ed. 2 (35 7605)
kat.č. 505019
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů; (idt IEC 62561-5:2017);
Vydání: Květen 2018
S účinností od 2020-12-01 se zrušuje
ČSN EN 62561-5 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 5: Požadavky na revizní skříně
a provedení zemničů; Vydání: Březen 2012

ČSN ISO/IEC 27035-1 (36 9799)
kat.č. 504171
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení incidentů bezpečnosti informací – Část 1: Principy řízení incidentů;
Vydání: Květen 2018

ČSN ISO/IEC 27035-2 (36 9799)
kat.č. 504884
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení incidentů bezpečnosti informací – Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty;
Vydání: Květen 2018

ČSN EN 10028-1 (42 0937)
kat.č. 504921
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 1: Obecné požadavky;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10028-1 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 1: Obecné požadavky;
Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 10028-2 (42 0937)
kat.č. 505022
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10028-2 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 2: Nelegované a legované oceli se
stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 10028-3 (42 0937)
kat.č. 505023
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10028-3 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli,
normalizačně žíhané; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 10028-4 (42 0937)
kat.č. 505041
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10028-4 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 4: Oceli legované niklem
s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 10028-5 (42 0937)
kat.č. 505040
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10028-5 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli
termomechanicky válcované; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 10028-6 (42 0937)
kat.č. 505042
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10028-6 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli,
zušlechtěné; Vyhlášena: Březen 2018
Věstník č. 5/2018

ČSN EN 10120 (42 1020)
kat.č. 504920
Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10120 (42 1020) Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 12438 (42 1485)
kat.č. 504869
Hořčík a slitiny hořčíku – Slitiny hořčíku pro lité anody;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12438 (42 1485) Hořčík a slitiny hořčíku – Slitiny hořčíku pro lité anody; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 11997-1 (67 3120)
kat.č. 504866
Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách – Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost;
(idt ISO 11997-1:2017); Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11997-1 (67 3120) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách – Část 1:

ČSN EN ISO 15110 (67 3122)
kat.č. 504867
Nátěrové hmoty – Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek; (idt ISO 15110:2017); Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15110 (67 3122) Nátěrové hmoty – Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek; Vydání: Říjen 2013

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000)
kat.č. 504808
Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny; Vydání: Říjen 2015

ČSN P ISO 6707-2 (73 0000)
kat.č. 504809
Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P ISO 6707-2 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 2: Termíny pro smlouvy
a zakázky; Vydání: Říjen 2015

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (73 0035)
kat.č. 504803
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1991-4 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží;
Vydání: Červenec 2013