VYDANÉ ČSN – LISTOPAD 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 114/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN P ISO/TS 9002 (01 0322)
kat.č. 505102
Systémy managementu kvality – Směrnice pro aplikování ISO 9001:2015;
Vydání: Listopad 2018

ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313)
kat.č. 506019
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu; (idt ISO 15614-1:2017, Corrected version 2017);
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu; Vydání: Březen 2018

ČSN EN ISO 17662 (05 2060)
kat.č. 506179
Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností;
(idt ISO 17662:2016); Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17662 (05 2060) Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování,
včetně příbuzných činností; Vyhlášena: Říjen 2016

ČSN EN ISO 13918 (05 2420)
kat.č. 506225
Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků; (idt ISO 13918:2017);
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13918 (05 2420) Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN 13480-1 (13 0020)
kat.č. 504894
Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13480-1 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně; Vyhlášena: Únor 2018

ČSN EN 13480-2 (13 0020)
kat.č. 504890
Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13480-2 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály; Vyhlášena: Únor 2018

ČSN EN 13480-3 (13 0020)
kat.č. 505671
Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13480-3 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vyhlášena: Únor 2018

ČSN EN 13480-4 (13 0020)
kat.č. 505669
Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž; Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13480-4 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž; Vyhlášena: Únor 2018

ČSN EN 13480-5 (13 0020)
kat.č. 504893
Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13480-5 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení; Vyhlášena: Únor 2018

ČSN EN 13480-8 (13 0020)
kat.č. 504891
Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin; Vyhlášena: Únor 2018

ČSN EN 81-21 (27 4003)
kat.č. 506062
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 81-21 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu
osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
v existujících budovách; Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 16723-2 (38 5585)
kat.č. 505851
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn – Část 2: Specifikace pohonných hmot; Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16723-2 (38 5585) Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn – Část 2: Specifikace pohonných hmot; Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN 1776 (38 6435)
kat.č. 505817
Zařízení pro zásobování plynem – Systémy měření plynu – Funkční požadavky;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1776 (38 6435) Zařízení pro zásobování plynem – Systémy měření plynu – Funkční požadavky;
Vyhlášena: Duben 2016

ČSN EN 17077 (38 9606)
kat.č. 506176
Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření;
Vydání: Listopad 2018

ČSN EN ISO 15653 (42 0390)
kat.č. 506032
Kovové materiály – Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů;
(idt ISO 15653:2018); Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15653 (42 0390) Kovové materiály – Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti
svarů; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN 144-1 (83 2280)
kat.č. 506195
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Vstupní připojení;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 144-1 (83 2280) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových láhví – Část 1: Závitové
spojení čepu ventilu; Vydání: Září 2001

ČSN EN 144-2 (83 2280)
kat.č. 506194
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 2: Výstupní připojení;
Vydání: Listopad 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 144-2 (83 2280) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily lahví na plyny – Část 2: Závitové spojení na výstupu; Vydání: Říjen 1999

Opravy ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321)
kat.č. 506063
Systémy managementu kvality – Požadavky;
Vydání: Únor 2016
Oprava 1; Vydání: Listopad 2018 (Oprava je vydána tiskem)